Iværksætterne skaber nye job i Kalundborg

 
 
Iværksætteriet er ved at løfte sig efter finanskrisen. Der bliver igen skabt nye job fra Kalundborg Kommunes iværksættere. 
 
Der er godt 19.000 arbejdspladser i Kalundborg Kommune, og af dem er mere end 13.000 job i det private erhvervsliv. Og tallet har, på trods af afmatningen i den danske økonomi, været stigende i Kalundborg Kommune med ca. 250 nye job fra 2011 til 2013. 
 
Af de 250 nye job har Iværksætterårgangen 2011 skabt ca. hvert andet.
 
- Vi kan se, at der er en støt stigende tendens til at iværksætteriet udvikler sig positivt. Det tager noget tid for iværksætteriet at komme sig, men det er vigtigt for vores kommune, at vi både giver optimale vilkår for industrien og det eksisterende erhvervsliv, og samtidig får et stærkt iværksætteri, der skaber nye virksomheder med nye job. Det er godt at se, at det går fremad på den front, udtaler Martin Damm. 
 
De fleste af de nye job kommer dog stadig fra de store virksomheder i Kalundborg. Arbejdspladserne fra industrien i Kalundborg Kommune udgør 39 % af den samlede private beskæftigelse.
 
- Vi har en stærk erhvervstradition i Kalundborg Kommune, og vi har klaret os rigtig godt på trods af finanskrisen. Hvor resten af landet har tabt job, har vi holdt os flot oppe, og de seneste år faktisk fået flere, fortæller Martin Damm, borgmester Kalundborg Kommune. 
 
Bygge og boligbranchen går også frem
Et af de områder, man ikke må overse i Kalundborgs Kommunes erhvervsliv er bygge/bolig. Beskæftigelsen på området er gået frem de seneste år, og i alt repræsenterer virksomhederne en fjerdedel af den private beskæftigelse eller ca. 3300 job. 
 
- Vi har en solid byggesektor i Kalundborg Kommune, og det er en vigtig branche for vores kommune. Vores bygge/bolig-sektor indeholder alt fra større producenter til de små håndværksmestre. Og de har formået at skabe job de seneste år. Kalundborg er en stærk industrikommune, men det må ikke få os til at overse vores bygge/bolig-område, som også er et af vores største områder, udtaler Martin Damm.  
 
Om analyserne
VækstVilkår Kalundborg udgives af Center for VækstAnalyse for Vækstforum Sjælland. Se hele analysen på www.vaekstanalyse.dk/vaekstvilkaar       
 
Center for VækstAnalyse måler på udviklingen i Region Sjællands 17 kommuner og analyserne bygger på de seneste tilgængelige tal fra Danmarks Statistik og andre relevante datakilder.
 
VækstVilkår giver det samlede overblik over erhvervsudviklingen i kommunen og beskriver de lokale styrker og udfordringer.
 

 

Del