AnnonceLuk annonce
Biogasanlæg udvides med tre nye tanke

23-01-2020

Kalundborg Bioenergi udvider anlægget i Kalundborg med tre nye tanke. Foto: Jens Nielsen

Kalundborg Bioenergi har ansøgt Kalundborg Kommune om at få godkendt opførelsen af tre tanke på anlæggets område ved siden af de allerede eksisterende tanke. De tre nye tanke bliver opført med det formål at levere en endnu mere effektiv biogasproduktion, og samtidig vil de være med til at mindske risikoen for lugtgener fra anlægget.

Kalundborg Bioenergi vil opføre tre nye tanke på biogasanlæggets område på Asnæsvej 14A i Kalundborg. Formålet med opførelsen af de nye tanke er at øge tankvolumenet på biogasanlægget, så
opholdstiden i tankene kan øges betragteligt, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

”Med en længere opholdstid for biomassen i tankene når forrådnelsesprocessen at nedbryde mere af materialet, og det giver mindre lugt i sidste ende. For i takt med at materialet bliver mere og mere
nedbrudt, når bakterierne at omsætte flere af de stoffer, som ville kunne medvirke til en dårlig lugt senere i vores produktion,”
siger Erik Lundsgaard, direktør hos Kalundborg Bioenergi.

Mere effektiv produktion

Opførelsen af de tre nye tanke er ikke kun gode nyheder for anlæggets naboer. Kalundborg Bioenergi forventer nemlig også, at man med de nye tanke vil kunne optimere og skabe en mere effektiv
biogasproduktion.

”Med de tre nye tanke får vi mulighed for at nedbryde biomassen yderligere. Det medvirker både til at mindske lugtgener, samtidig med at vores produktion bliver endnu mere effektiv, da en længere opholdstid i tankene giver mere biogas. Projektet skal derfor ses som endnu et led i vores konstante optimeringsproces på anlægget og i vores arbejde for at være til så lidt gene som muligt for vores naboer,” siger Erik Lundsgaard.

Den større mængde CO2-neutral biogas, som Kalundborg Bioenergi vil komme til at producere, vil også medvirke til at fortrænge en endnu større mængde CO2 end de 17.000 tons, som anlægget allerede i dag fortrænger.

Dermed vil den øgede produktion også være et projekt, der er gavnlig for den grønne omstilling i Kalundborg Kommune.

Byggeriet af de tre tanke kan realiseres inden for den gældende lokalplan.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 0