AnnonceLuk annonce
Investerer 30 mio. kr. i en mere effektiv biogasproduktion

10-11-2020

Nu er der seks store tanke på hver 9.500 kubikmeter på Kalundborg Bioenergi. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Kalundborg Bioenergi har opført tre nye tanke på anlæggets område ved siden af de allerede eksisterende tanke. De tre nye tanke er opført med det formål at levere en endnu mere effektiv biogasproduktion, og samtidig vil de være med til at mindske risikoen for lugtgener fra anlægget.

Kalundborg Bioenergi produceres omkring 28 mio. kubikmeter biogas om året, nu er der investeret 30 mio. kr. i tre helt nye tanke, såkaldte reaktorer, som vil kunne optimere og skabe en mere effektiv biogasproduktion.

I forvejen havde Kalundborg Bioenergi tre store reaktorer på hver 9500 kubikmeter og en højde på 23 meter, nu er der opført yderlig tre reaktorer, som netop er sat i drift.

Formålet med opførelsen af de nye tanke er at øge tankvolumenet på biogasanlægget, så opholdstiden i tankene kan øges betragteligt.

”Vi sender biomassen ind i tankene og tilsætter så nogle metanbakterier, som spiser det organiske materiale, og dermed ’prutter gas’,” fortæller Erik Lundsgaard, direktør hos Kalundborg Bioenergi, og fortsætter,

”Vi valgte i første omgang at bygge anlægget med tre tanke, som godt kan håndtere den mængde biomasse, anlægget er designet til. Men vi ved, at vi kan gøre vores anlæg endnu mere effektivt med flere tanke. Med flere tanke bliver opholdstiden for biomassen i tankene endnu længere, så bakterierne kan arbejde endnu længere i det organiske materiale og dermed producere mere grøn gas, der gavner den grønne omstilling. Anlægget bliver altså både endnu mere effektivt samtidig med, at det organiske materiale, der er tilbage, er helt dødt og inaktivt, når det kommer ud, og så lugter det også mindre.”

Den større mængde CO2-neutral biogas, som Kalundborg Bioenergi vil komme til at producere, vil også medvirke til at fortrænge en endnu større mængde CO2 end de 17.000 tons, som anlægget allerede i dag fortrænger.

Restproduktet fra biogasproduktionen køres ud på landmændenes mark som gødning.

Dermed vil den øgede produktion også være et projekt, der er gavnlig for den grønne omstilling i Kalundborg Kommune.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0