AnnonceLuk annonce
Invester i børnenes uddannelse.

04-04-2019

Læserbrev:

Invester i børnenes uddannelse

Kalundborg er ved at blive en uddannelses by. En uddannelses by, der er ved at manifestere sig med et varieret udbud af korte og længerevarende uddannelser.

Vi har offentlige og private arbejdspladser, der sukker efter de rigtige kandidater. Kandidater med både praktiske og teoretiske kvalifikationer og kompetencer. Blandt andet sundhedspersonale, vil i en ikke fjern fremtid være i høj kurs. Kvalificerede undervisere /lærer er også en mangel – ca. hver fjerde, der underviser på vores folkeskoler, er ikke uddannet til det. Uddannede inden for byggeri og anlæg er efterspurgt – så det er rigtig godt at gode kræfter i og udenfor kommunen, i et fælles træk, arbejder for at tiltrække endnu flere uddannelsespladser.

Der er mange gode grunde til, at et område, en by eller kommune, har store fordele af at have uddannelser tæt på. Nærliggende er selvfølgelig, at offentlige og private arbejdsgivere kan få den arbejdskraft, der efterspørges. Det er selvfølgelig et gode og en mulighed for den enkelte, at få en uddannelse tæt på, hvor man bor at få en uddannelse som gør den enkelte selvforsørgende. Og et varieret udbud af uddannelser er, indtænkt i en bosætningsstrategi, en fin mulighed for at få udefrakommende til at blive i vores kommune – de har brugt uddannelsestiden til at se området an.

Det er et ubetinget gode for kommunen, og alle gode kræfter skal sættes ind for at fastholde de gode intentioner. Så lang så godt.

Men hvad vil Borgmester m.fl. i flertalsgruppen – hvad med de børn, der lige nu er i gang med folkeskolen? Skal de ikke have en ordentlig uddannelse?

I politikken for nylig blev folkeskoler og privat/friskoler ranglistet efter karaktergennemsnittet af de fire grundfag i afgangseksamen i 9. klasse – fagene er: Dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.

Det er uhyggelig læsning – de fleste af vores skoler med 9. klasse, ligger i den sidste fjerdedel. I den fjerdedel der har vanskeligt ved at opnå optagelse på bl.a. erhvervsuddannelserne og slet ikke er i nærheden af at komme ind på en af de uddannelser, som er i kommunen eller kommer i nær fremtid. 

Vi har en kæmpe udfordring med vores skoler i Kalundborg kommune. Vi har en udfordring, der skal tages alvorligt og det kan ikke vente. Vi svigter i den grad børn og forældre – det kalder på handling!

Socialdemokratiet i Kalundborg kommune har genopretning af skolen, som et af vores vigtigste prioriteringer - kommunens folkeskoler, skal have et kvalitetsløft. Vi løser ikke denne udfordring med et ideologisk korstog i form af udsultning af folkeskolerne og derigennem lægge op til, at forældrene opretter eller vælger friskoler/private skoler. Det løfter vi ikke det generelle niveau af. Det kan vi jo se!

Vi står på den brændende platform og mangler handling. 

Kan forældre med skolesøgende børn være tilfredse med tingenes tilstand på skoleområdet?

Kan det offentlige og private erhvervsliv være tilfredse med, at en substantiel del af en 9. klasse årgang, ikke kan søge optagelse på bl.a. erhvervsuddannelserne?

Kan den enkelte unge være tjent med at den grundlæggende skolegang i Kalundborg kommune er af så svingende kvalitet og at uddannelse og selvforsørgelse for mange ikke ligger lige for?

Vi har ikke svarene som et fikst og færdigt program – men vil foreslå Borgmesteren og flertalsgruppen at tage dette opråb alvorligt og sammen med bl.a. Socialdemokratiet tage aktion på udfordringerne. Vi er startet i det små, med en to-lærerordning i de største 1. klasser i kommunen fra august.

I det kommende skoleår, er der ca. 350 færre elever i Kalundborg kommunes folkeskoler. Det skyldes selvfølgelig flere ting, men det skyldes desværre også en afgang til privatskolerne. Helt konkret vil vi foreslå, at de penge, der frigøres ved at færre børn optages på vores skoler i skoleåret 19/20, ikke smides i den bugnende kommunekasse, men reinvesteres i folkeskolen til gavn for både dem, som bor her i kommunen med skolesøgende børn og dem som kommer udefra – ”lokket” hertil af gode uddannelser til dem selv og måske med en fremtid som forældre i Kalundborg kommune.

Det har vores børn fortjent. At vi investerer i deres fremtid.

Formand og næstformand for Socialdemokratiet Kalundborg

Tina Beck-Nilsson

Snæbumgårdsvej 2

4270Høng

Esben Hansen

Gl.Raklev 1

4400 Kalundborg


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0