AnnonceLuk annonce
Innovation og entreprenørskab

02-09-2020

Tirsdag mere end 20 grundskolelærere samlet for at arbejde med innovation og entreprenørskab.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Hvad er en pålægsbørste? Det spørgsmål blev stillet som opvarmning af deltagernes kreative evner på tirsdagens efteruddannelseseftermiddag, hvor over 20 grundskolelærere fra Kalundborg Kommune var samlet for at arbejde med innovation og entreprenørskab. 

Initiativtagerne til efteruddannelsesdagen er arbejdsgruppen bag Inno*K, som er en tværgående gruppe, der arbejder for at sætte innovation og entreprenørskab på dagsordenen på tværs af institutioner, virksomheder, foreninger og det kommunale niveau i hele Kalundborg Kommune. For midler bevilliget af Fonden fra Entreprenørskab er der således udbudt to efteruddannelsesdage for henholdsvis grundskoleundervisere og undervisere fra ungdomsuddannelserne den 1. og 2. september. 

Bag ansøgningen af disse fondsmidler stod styregruppen med gymnasielærer på Kalundborg Gymnasium Erik Terp og vicedirektør fra EUC Nordvestsjælland Malene Grandjean som de udførende. ”Vi er rigtig glade for, at Fonden for Entreprenørskab støtter vores indsats for at skabe en fælles og sammenhængende indsats for hele vores kommune,” siger Malene Grandjean

Karen Marie Christensen, rektor fra Allikelund Gymnasium har ligeledes været en af de bærende kræfter i Inno*K-styregruppen, og hun understreger følgende: ”At tænke innovation og entreprenørskab ind i undervisningen skaber motivation og giver eleverne ejerskab. Det er med til at udvikle elevernes tror på egne evner og bidrager til strategier til håndtering af udfordringer. Derfor er det et fantastisk tværgående fundament, vi sammen har skabt i Kalundborg Kommune.” 

Arrangementet blev afviklet på Kalundborg Gymnasium, og var tilrettelagt som en kombination af inspirationsoplæg og workshops. 

”Verden er i forandringer, og der er brug for nye kompetencer.” Dette var indledningsreplikken fra oplægsholder Camilla Romme Hansen fra Fonden fra Entreprenørskab. Camilla satte klare rammer op, der tydeliggjorde, hvordan kreativitet, innovation og entreprenørskab sætter os i stand til at gribe om vores foranderlige verden. Vores kreative evner sætter os i stand til at skabe nye ideer, tænke anderledes og bryde vaner. Vores innovative egenskab sætter os i stand til at udvikle og nytænke ideer og produkter, der skaber værdi for andre, og i forlængelse heraf er entreprenørskab evnen til at handle på de gode ideer og herigennem sikre, at ideerne omsættes til økonomisk, kulturel eller social værdi for andre.

Kursusdagen blev afsluttet med udarbejdelse af konkrete innovationsforløb, som underviserne umiddelbart kan anvendes i undervisningen på skolerne. Erik Terp fra Kalundborg Gymnasium, der i de seneste 10 år har haft innovationshold på gymnasiet fremhæver, hvor vigtigt det er, at alle skoler og uddannelsesinstitutioner tager ansvar for, at elever og kursister lærer at tænke kreativt og innovativt.

Arbejdet med at sætte innovation og entreprenørskab på en fælles kommunal dagsorden startede med en workshop på Høng Gymnasium den 4.12.2019. Et initiativ som de tre gymnasier stod bag. 

”Vi har en forhåbning om, at vi sammen kan skabe et fælles årshjul for daginstitutioner, folkeskoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og erhvervsliv, som sikrer et kontinuerligt vedholdende arbejde med innovation og entreprenørskab”, udtaler skoleleder på Rynkevangskolen Mette Lykkebo Thomsen, som også sidder i styregruppen. 


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0