Ingen rygning i skoletiden

Fra .1 januar 2021 er der indført røgfri skoletid på Processkolen i Kalundborg. 

kontakt@tv-kalundborg.dk

Fra 1. januar 2021 indfører Processkolen røgfri skoletid. Det betyder, at det ikke længere vil være tilladt for hverken medarbejdere, elever eller kursister at ryge, og det gælder i hele skoletiden både på og uden for skolens område. 

Den røgfrie skoletid på EUC Nordvestsjællands afdeling i Kalundborg har til formål at sikre et sundt lærings- og arbejdsmiljø for elever og medarbejdere samtidig med, at det støtter op om det nationale projekt Røgfri Fremtid, hvor ingen børn og unge ryger i 2030. Derfor bliver det ikke tilladt at indtage nogen former for tobaksmidler - som fx e-cigaretter og snus - i hele skoletiden uanset, om man er på skolen eller er på tur. 

”Forskning viser, at mange unge begynder at ryge, når de starter på en ungdomsuddannelse, og vi ønsker ikke at uddanne nye rygere. Derfor indfører vi røgfri skoletid på Processkolen. På den måde kan vi være med til at bidrage til rygestop, samtidig med at sandsynligheden for, at flere unge begynder at ryge, fordi de ser andre ryge, minimeres,” siger Leif Dam Pedersen, der er uddannelseschef.

Information til alle

Alle elever, kursister og medarbejdere er blevet informeret om den røgfrie skoletid på Processkolen, så de er forberedte og klar, når de møder op på skolen i det nye år. 

”Vi er i fuld gang med at få produceret informationsmateriale om røgfri skoletid på Processkolen, så ingen bliver i tvivl om, at vi har en røgfri skoletid, og alle bliver informeret om vores tiltag, lige så snart de træder ind på vores matrikel,” fortæller uddannelsesleder Jannik Holbech Rasmussen.

Processkolen har opstart på uddannelserne til elektriker, lager og transport, vejgodstransport, industrioperatør og procesoperatør 18. januar 2021, og det er stadig muligt at søge ind og blive optaget på en af skolens uddannelser. Også de nye elever, der begynder den 18. januar 2021, vil få grundig information om, hvad den røgfrie skoletid betyder for dem. 

”Det kommer til at være tydeligt, lige så snart man kører ind på parkeringspladsen på Rynkevangen, at vi har en røgfri skoletid. Derudover er vi i gang med at få lavet plakater, som vi skal have hængende rundt omkring på skolen, og som vil forklare, hvad røgfri skoletid indebærer. På den måde bliver der ingen tvivl om, at vi ikke ryger i hele skoletiden,” slutter Jannik Holbech Rasmussen.

Del