AnnonceLuk annonce
Ingen hjælp til de motorisk usikre børn.

09-02-2020

Ingen hjælp til de motorisk usikre børn

Efter 1. januar 2020 er det ikke længere muligt at få lavet en fysioterapeutisk – eller ergoterapeutisk vurdering af et motorisk usikkert barn i Kalundborg Kommune. Ved sidste budgetforhandling valgte flertallet af politikerne, at kommunens motoriske team ikke skulle fortsætte. Og det på trods af, at teamet havde opnået gode resultater, og at kommunen ikke har andre tilbud til de motorisk usikre børn. Oppositionen havde lagt op til en forlængelse af tilbuddet, men det ønskede flertallet desværre ikke at støtte.

Det motoriske team samarbejdede både med forældre, sundhedsplejen, daginstitutionerne og folkeskolerne om at undersøge, diagnosticere og behandle børn med motorisk usikkerhed. 

Politikerne mente, at det måtte være nok, at terapeuterne havde været med til at ruste pædagogerne til at være mere opmærksomme på motoriske tiltag osv., men det kan aldrig erstatte en terapeutisk undersøgelse og det videre tiltag. 

Børn kan have motoriske udfordringer af mange årsager, og dette kræver, at de undersøges og behandles af den rette faggruppe. Desværre er antallet af motorisk usikre børn stigende, og bliver det ikke håndteret tidligt, vil det følge dem gennem livet.

Forskningen viser, at motorisk usikkerhed blandt andet øger risikoen for overvægt, diabetes 2, udelukkelse fra fællesskabet, et mindre aktivt liv og problemer med indlæring.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området er også meget klare. Der skal være tidlig opsporing af de motoriske usikre børn. Der skal være specialiseret rådgivning og mulighed for at henvise barnet videre til relevante faggrupper samt være et træningstilbud til børn med motoriske udfordringer.

1 måned inde i det nye år, er virkeligheden den i Kalundborg Kommune, at der ud over nedlæggelsen af det motoriske team også mangler sundhedsplejersker. Sundhedsplejerskerne laver også motoriske screeninger hos både de små børn og i folkeskolen. Situationen er nu den, at der er flere skoler, der heller ikke er dækket af sundhedsplejerskerne.

Hvordan skal de motoriske børn gribes så tidligt som muligt, hvis der ikke er de rette kompetencer tilstede i kommunen?  

Jeg håber, at Kalundborg Kommune snarest indser, at det er nødvendigt at have ansat fysio- og ergoterapeuter til at varetage denne vigtige opgave, så de motorisk usikre børn gribes så tidligt som muligt.

Alle børn har ret til at kunne udfolde og bevæge sig frit.

 

Stine Bøgh Pedersen, Regionsformand for Danske Fysioterapeuter Region Sjælland

Lindevej 2, 4200 Slagelse


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0