AnnonceLuk annonce
Informationsmøde om mulig Kattegatforbindelse

18-10-2020

Af Jens Nielsen

Informationsmøde om en mulig Kattegatforbindelse sendes live torsdag den 22. oktober. Alle kan følge med hjemme fra sin egen stue.

På grund af den usikre udvikling med Corona har Vejdirektoratet, Sund & Bælt og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen besluttet at livestreame de kommende informationsmøder om en mulig Kattegatforbindelse.

I form og indhold kommer møderne til at ligne et fysisk informationsmøde, forstået på den måde, at der både vil være en fremlæggelse af status på projektet, information om proces og det videre forløb, samt mulighed for at stille spørgsmål til de projektets fageksperter.

”Vi er selvfølgelig ærgerlige over ikke at kunne møde borgerne i de kommuner, der bliver berørte af projektet, men med den nuværende situation taget i betragtet synes vi, at dette er den bedste løsning,” siger projektchef Ulrik Millandt Larsen fra Vejdirektoratet. ”Vi har forsøgt at udvikle et koncept, der minder om et fysisk møde, således at vi både laver en grundig præsentation af vores undersøgelser og tager os tid til at besvare spørgsmål fra borgerne.”

Frederik Fisker, projektchef fra Sund og Bælt supplerer med: ”en eventuel forbindelse over Kattegat er et stort og komplekst projekt. Vi er på et helt indledende stadie med denne forundersøgelse, og derfor vil der være mange detaljer, vi endnu ikke kan svare på under mødet, da undersøgelserne løber frem til slutningen af 2021. Herefter vil næste skridt være at gennemføre en VVM-undersøgelse, hvis der er politisk opbakning til det”.

Det første informationsmøde har været afholdt, hvor der var fokus på Østjylland. Den 21. oktober er der så fokus på Samsø, mens der dagen efter d. 22. oktober er fokus på Sjælland.

Fokus på Vestsjælland

På mødet vil projektgruppen fortælle om den igangværende forundersøgelse af konsekvenserne ved en fast forbindelse over Kattegat samt de mulige linjeføringer. Her dykker de blandt andet ned i emner som:

• Mulige placeringer af vej- og banekorridorer på land og over hav.

• Miljø og natur.

• Anlægsteknik for bl.a. kyst-til-kyst-forbindelsen.

• Trafik.

• Samfundsøkonomi og effekter på erhvervslivet.

Fokus på mødet vil være forholdene på Vestsjælland og de områder, der kan blive berørt af projektet.

Se med fra egen stue

Informationsmødet sendes live torsdag 22. oktober. Det sker fra kl. 19.00 til 21.00 via www.kattegat.dk. Alt du skal gøre er at sætte dig parat foran din computer, tablet eller smartphone og klikke ind på linket.

I løbet af mødet vil der være mulighed for at stille spørgsmål online via en chat-funktion, og når informationsmødet er slut, vil optagelserne af mødet blive lagt ud på hjemmesiden Kattegat.dk.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0