AnnonceLuk annonce
Indfaldsvej til Kalundborg skifter udseende

04-02-2017

Ifølge Simon Wellmann, projektleder hos Kalundborg Forsyning vil de nye træer give en flot vejstrækning. Foto: Kalundborg Forsyning.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Hareskovvej, der er én af de 2 store indfaldsveje til Kalundborg, skifter udseende på strækningen mellem Dokhavnsvej og Asnæsvej. Der er planer om at plante omkring 40 nye træer, hvilket skal ske på den brede vejrrabat ved den sydlige side af vejen, hvor der i dag gror en blanding af træer og buske, og hvor meget af beplantningen i dag er selvsået.

Planteplanen er aktuel, fordi der ellers ikke er plads til de mange forsyningsledninger. Der skal både anlægges en ny fjernvarmeledning fra Dokhavnsvej ud til det eksisterende ledningsnet i forbindelse med etablering af en varmepumpe, der skal udnytte restvarmen i spildevandet. Samtidig anlægges også en ny spildevandsledning, for at sikre ledningsnettet ved kraftige regnskyl og derved undgå overløb fra brøndene på Asnæsvej og Hareskovvej. Ved at udføre anlægsarbejdet på samme tid, kan det undgås, at der skal graves op to gange på den samme strækning.

På grund af pladsmangel til gravearbejdet og de nye rør, er man nødt til at fjerne de fleste træer og buske. En landskabsarkitekt er i gang med at skitsere den nye vejbeplantning.

”Det vil tilsammen give en indbydende strækning ind mod byen,” siger Simon Wellmann, der er projektleder hos Kalundborg Forsyning.

Det er Vejdirektoratet, der ejer jordstykket på den nævnte strækning, og det er derfor direktoratet der har vedligeholdelsespligten. Kalundborg Forsyning har derfor koordineret projektet med Vejdirektoratet, og også inddraget Kalundborg Kommune i forbindelse med at de nuværende træer og buske fjernes og erstattes af en ny beplantning. Etableringen af den nye rørledning til fjernvarme er igangsat og rydningen af den eksisterende bevoksning går i gang i nær fremtid.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0