AnnonceLuk annonce
Ildsjæle får det fikset i Kalundborg Kommunes landdistrikter

16-12-2019

kontakt@tv-kalundborg.dk

Engagementet i lokaldemokratiet fejler ikke noget i landdistrikterne og i de små byer i Kalundborg Kommune. Der er bevilliget penge til de første ”Få det Fikset”- projekter fra puljen på to mio. kr., der er øremærket til lokale, borgerstyrede projekter i landdistrikter og byer under 200 indbyggere i kommunen, hvor der også er afsat yderligere 12 mio. kr. til byer over 200 indbyggere.

Der er nu sat navne på de lokale projekter, der modtager midler fra den første runde af Landdistriktspuljens ”Få det Fikset”- pulje. Det var i første omgang muligt at søge om samlet 500.000 kr. ud af de i alt 2 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen har afsat til landdistrikter og byer under 200 indbyggere.

Hele processen med at definere, udvikle og beslutte hvilke projekter, der nåede helt frem til målstregen, har været drevet af de lokale arbejdsgrupper, og har involveret borgerne

Et af de projekter, der har fået del i de godt 384.000 kr., der er blevet givet tilsagn til, er forskønnelse af gadekæret i Ørslev. Her bliver der sat borde og bænke op, og der bliver også etableret en ny beplantning.

”Processen med at finde frem til, hvad vi ønskede at gøre ved vores område, var meget spændende. Efter det første informationsmøde om ”Få det Fikset” har vi afholdt borgermøder med henblik på, at få gode idéer. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet med idéerne, og vi har udarbejdet materiale om projekter ligesom, at vi har engageret os i at stemme dørklokker for at få udbredt så meget viden om projektet som muligt. Det resulterede i, at 110 personer ud af ud af knap 200 har bakket op om projektet. Det er vi ret stolte af,” lyder det fra Helle Willars Djurtoft, der er kontaktperson for arbejdsgruppen i Ørslev, og hun fortsætter:

 ”Vi har også skulle sætte os ind en masse regler, og af og til en sprogbrug, vi som borgere ikke altid har været vant til – men jeg tror, at både vi og kommunens forvaltninger har lært en masse af det her forløb. Fremadrettet tror jeg også, at vi som lokalsamfund er blevet bedre rustet til, at øve medindflydelse på lokaludviklingen.”

Udvalgsformand er glad

Formand for Landdistriktsudvalget i Kalundborg Kommune, Ole Glahn (R), er begejstret for det foreløbige resultat af arbejdet med ”Få det Fikset” i landdistrikterne:

”Det engagement, vi får beskrevet har været et af hovedformålene med ”Få det Fikset”. Det har været et stort ønske, at få borgerne til at engagere sig i den lokaldemokratiske proces og skabe fællesskaber. Al viden peger på, at den bedste måde at skabe engagement på er, at have konkrete projekter at forholde sig til – og det må jo siges at være lykkedes,” siger han.  

I første omgang er der givet tilsagn til et samlet beløb på godt 384.000 kr. til fem projekter. I 2020 er der ansøgningsfrister i foråret og i efteråret for de sidste 1,5 mio. kr. i puljen til landsbyer under 200 indbyggere og landdistrikter.

De fem projekter er:

  • Drøsselbjerg Klint Grundejerforening har fået godkendt en ansøgning til en badebro.
  • I Jorløse er der bevilliget penge til muldtoilet, shelter og bålsted.  
  • I Reerslev bliver den gamle smedje renoveret og åbner som museum med arbejdende værksted.
  • I Sønderød Lokalområde bliver gadekæret oprenset og området omkring forskønnet.
  • I Ørslev forskønnes området omkring gadekæret med opsætning af borde og bænke, og etablering af beplantning.
     

Læs mere om Få det Fikset-puljen for landsbyer under 200 indbyggere og landdistrikter, samt de kommende ansøgningsfrister på www.kalundborg.dk/landdistrikterFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0