AnnonceLuk annonce
Ikke realistisk med en sænketunnel i Kalundborg Fjord

27-10-2020

Af Jens Nielsen

Forundersøgelserne til en eventuel Kattegatforbindelse er i fuld gang, og det tegner mere og mere til, at anbefalingen er en linjeføring over Røsnæs, det kom frem i det livestreamede informationsmøde i sidste uge.

Der blev i sidste uge afholdt informationsmøde om forundersøgelsen til en måske kommende Kattegatforbindelse. Der var en gennemgang af projektet, proces og de indledende resultater. Efter gennemgangen blev der svaret på spørgsmål, som blev stillet via chat-funktionen.

Det var Vejdirektoratet, Sund & Bælt og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som stod for informationsmødet.

Et af de spørgsmål som kom efter gennemgangen af projektet var,

”Kan man føre motorvejen til Kalundborg havn og fortsætte under fjorden i en tunnel,”

Til det svarede Henrik Vincentsen, anlægsteknisk chef i Sund & Bælt,

”Teoretisk kan man godt kikke den vej, der er bare nogle udfordringer ved sådan en løsning. Det er således, at hele Kalundborg Fjord er et Natur 2000 område, så allerede der vil det være vanskeligt at etablere fx en sænketunnel, så man skal kikke på en boret tunnel, som vil blive meget meget lang, og vil give udfordringer i forhold til tunnelsikkerhed, så den løsning er nok vanskelig at se for sig, og endelig vil det blive en meget dyr løsning, så det er nok ikke særlig realistisk.”

Derfor bliver det mere og mere tydeligt, at det må blive en linjeføring over Røsnæs som anbefales når forundersøgelserne er afslutte sidst på året 2021, idet forundersøgelsen af en linjeføring over Odden, tidligere på måneden, er blevet droppet.

Et af de andre spørgsmål til eksperterne lød,

”Kan vejstrækningen fra Kalundborg og ud over Røsnæs tænkes udført som en sænketunnel.”

”Man kan godt lave en nedgravet tunnel, der er bare nogle økonomiske forhold der skal tages hensyn til. Som tommelfingerregel er prisen for en nedgravet tunnel på land i størrelsesordenen faktor 10 i forhold til en almindelig motorvej, så vi snakker væsentligt forøgede anlægsomkostninger,” sagde Ulrik Larsen, projektchef - Vejdirektoratet.

Politikerne har endnu ikke taget stilling til, om der i det hele taget skal anlægges en Kattegatforbindelse, men forundersøgelserne peger mere og mere på en linjeføring over Røsnæs, men intet er altså besluttet endnu.

De foreløbige beregninger fra den seneste analyse i 2018 tyder på, at det samlet set vil koste ca. 62 mia. kr. at bygge en fast vejforbindelse over Kattegat, mens en kombineret vej- og jernbaneforbindelse vil koste ca. 136 mia. kr. Tallene er inklusiv 50 procent i reserver.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0