IN-HOUSE brobygning

IN-HOUSE brobygning på Allikelund Gymnasium.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Brobygning har haft svære kår grundet corona. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil skrev i begyndelsen af uge 44 på sin Twitter, at brobygning kunne aflyses fra tirsdag, og at det skulle aflyses fra torsdag grundet det stigende smittetal. Den planlagte brobygning for eleverne på Allikelund Gymnasium blev derfor aflyst, men heldigvis kunne skolen i stedet tilbyde IN-HOUSE brobygning.

 ”De unge, som skulle have oplevet STX, blev hårdest ramt. Men idet vi selv har to ud af de tre treårige gymnasiale uddannelser, kunne vi stadig give de unge fra K10 en oplevelse af, hvad det vil sige at gå i gymnasiet”, fortæller rektor på Allikelund Gymnasium, Karen Marie Bach Christensen.

Mulighed for at afprøve uddannelser
De unges oplevelser af de mange forskellige uddannelser er vigtige. Brobygning er således en kærkommen mulighed for alle landets elever i 9. og 10. klasse for at afprøve en ungdomsuddannelse i en kortere periode, inden de skal træffe deres uddannelsesvalg.

De unge fra 10. klasse, kaldet K10, har først og fremmest fået ekstra god vejledning i alle uddannelsestilbuddene, og så har de fået mulighed for at fordybe sig i profilfagene på en HHX, hvor de blandt andet har oplevet fagene innovation og afsætning. Undervejs har de arbejdet med aktuelle, samfundsrelevante problemstillinger.

Karen Marie Bach Christensen var selv på som underviser, og brugte her sin faglige viden indenfor HHX. Samtidig gav hun eleverne et indblik i det at gå på en gymnasial uddannelse: ’’Det er meget vigtigt, at de unge lærer deres muligheder på ungdomsuddannelserne at kende, således at de træffer det rigtige valg,’’ fastslår Karen Marie Bach Christensen.

Selvom de unge ikke fik en hel uges brobygning, så kan de godt glæde sig til uge 45, hvor der afholdes Tour de Uddannelse i Kalundborg Kommune. Her kommer en lille sluttet kreds fra ungdomsuddannelserne rundt på knap 20 grundskoler og fortæller om alle ungdomsuddannelserne i Kalundborg.

På Tour de Uddannelse kan grundskole-eleverne høre om: 

  • Høng Gymnasium - STX og HF
  • Allikelund Gymnasium - HHX, HTX, EUX og EUD
  • K10 på Allikelund Gymnasium – 10. klasse
  • Kalundborg Gymnasium - STX og HF
  • EUC Nordvestsjælland - Procesoperatør, Lager og Transport, Elektriker og Tømrer (EUD/EUX)
  • ZBC - SOSU 
  • Roskilde Tekniske Skole - Medieuddannelsen

Del