AnnonceLuk annonce
Hvorfor vælger man en discount løsning?

23-01-2019

Foto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk 

Hanne Olesen (S), medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune, er mildest talt ikke tilfreds med den nyligt indgåede tillægsaftale om vejen, der skal forbinde Herredsåsen med Raklev.

I sidste uge skrev gruppeformændene, Martin Damm (V), viceborgmester Peter Jacobsen (DF), Ole Glahn (R) og Gunver Jensen (S) under på en tillægsaftale, der sikrer flere penge til den noget upopulære vej over Herredsåsen til Raklev.

Hanne Olesen finder det meget underligt, når man i november til Kommunalbestyrelsesmødet siger, at hendes punkt ikke kan behandles, og at hun får en garanti for, at punktet bliver rejst igen i januar, herunder at der bliver snakket linjeføring og økonomi, at man træffer en beslutning, uden netop at drøfte det offentligt, som lovet.

Garanti for offentlig drøftelse

”Martin Damm gav garanti for, da han fejede den af bordet, at vi skulle drøfte det offentligt, altså på et Kommunalbestyrelsesmøde, men så aftaler man åbenbart, hvordan tingene skal være, inden mødet, og det er forkert.

Man kan ikke altid gå ind i et rum og kende udfaldet, men det har Martin Damm det bedst med,” siger Hanne Olesen, og fortsætter:

”Han kender ikke ordet demokrati, og det er ærgerligt, for vi har en rigtig god kommune, der foregår så mange gode ting, men vi burde alle være en del af det. Jeg har været en stor del af den vej, og det ved Martin Damm, og så finder jeg det underligt, at man ikke kan finde ud af at inddrage mig og andre i kommunalbestyrelsen. Vi har intet fået af vide, tillægsaftalen er bare blevet besluttet hen over hovedet på os.Vi inviteres jo slet ikke til bords, og den er hel gal.”

Ingen tør åbenbart stå ved, hvad de mener

Hanne Olesen fortæller også, at det inkluderer hendes egen gruppeformand, men siger i samme ombæring, at for hendes gruppeformand har det handlet om, at man skulle tilføre flere penge til projektet. 

”Teknik og Miljøudvalget mødes på mandag, men hvad skal vi beslutte? Det er jo besluttet henover hovederne på os. Men vi er faktisk rigtig mange, der ikke forstår det, herunder også kommunalpolitikere. Der er flere i Venstre gruppen, der ikke synes, det er en god ide, og halvdelen af DF synes heller ikke om idéen, derudover er der flere andre i kommunalbestyrelsen, der også er imod den beslutning, der er truffet om vejen, men ingen tør sige deres mening. Som kommunalbestyrelsesmedlem burde man være ærlig over for sit lokalområde. Det er da trist, at man ikke tør stå ved, hvad man mener,” siger hun.

Hvorfor vælge en discount løsning?

Hanne Olesen slutter af med at pointere, at hun ikke er imod en vej mellem de to områder, men at hun er imod, at man ikke gør det ordentligt fra begyndelsen, herunder at lytte til borgerne i området, og få skabt en trafiksikker løsning for alle.

”Jeg er ikke imod en forbindelse, men mod det, der nu er valgt, og det er ærgerligt, at man vælger en discountløsning, hvilket jeg slet ikke forstår. Man forventer, at Herredsåsen bliver et attraktivt udstykningsområde, men hvem vil bo syd for den vej, når den ligger som den gør?" siger hun, og fortsætter:

”Jeg forstår slet ikke, hvorfor man ikke inddrager borgerne. De borgere har aldrig været hørt om den vej, og det er helt forkert. Der står så i tillægsaftalen, at man vil inddrage borgerne, når man har truffet beslutningen. Øh, vil man så fortælle dem, at man laver en vej, og at man skal køre i højre side eller? Hvad er formålet, når beslutningen er truffet? Så er det ikke et borgermøde, men et informationsmøde. Man har truffet en beslutning, uden at have lyttet til dem. Det er så uartig gjort."

Martin Damm svarer på kritikken vedr., at have stillet garanti for, at sagen skal drøftes offentligt.

”Sagen skal igennem Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og til sidst kommunalbestyrelsen. Så jo, sagen kommer igennem udvalgene,” siger han. 

Den omdiskuterede vej bliver drøftet på et ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget på mandag, og den kommer derefter på Økonomiudvalget onsdag eftermiddag, og efterfølgende på Kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften i næste uge.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0