AnnonceLuk annonce
Hvordan udvikler vi vores kommune.

07-05-2019

Læserbrev:

Hvordan udvikler vi vores kommune?

Vi er i kommunen i gang med vores Udviklingsstrategi under navnet “Kalundborg Bæredygtig kommune 2030”.

Udviklingsstrategien skal overordnet lægge sporet for vores vision om, at Kalundborg kommune skal være et godt sted at bo og leve, arbejde og drive virksomhed.

Derfor var erhvervslivet i Kalundborg tirsdag d. 26. marts inviteret til et gå-hjem-møde/workshop under overskriften “Kommunalbestyrelsen sætter fokus på Vækst – erhvervsudvikling og jobs” - og her ville man gerne have erhvervslivets bud på, hvordan vi sammen udvikler kommunen frem mod 2030.

Der var udsendt indbydelser til 650 virksomheder.

Der kom 20 virksomhedsrepræsentanter, som repræsenterede 18 virksomheder, 2 ud af 5 inviterede erhvervsorganisationer (Dansk Industri og Kalundborgegnens Erhvervsråd), 1 ud af 4 inviterede faglige organisationer (LO) samt 6 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Et meget tyndt fremmøde - men de repræsentanter der var mødt frem kom med mange guldkorn. Flere sagde, at kommunen skal have mere fokus på innovation og iværksætteri - og turde være risikovillig og se længere frem end én valgperiode. Der blev efterlyst flere visioner og der blev også talt om, at vi skal af med den “sjællandske jantelov” og lade os inspirere af efterhånden mange jyske provinsbyer, som tør tage nogle visionære beslutninger. Mest interessant var et direkte input fra NOVO, hvor Stine Gry Roland sagde, at fokus på uddannelse også bør omfatte grundskolen - noget som vi kun kan tolke som om, at de også ser, at vi skal have mere fokus på vores folkeskole. Jeg kan ikke være mere enig! En god folkeskole og gode daginstitutioner er en absolut grundpille i at være en såkaldt attraktiv kommune.

D. 28. februar var vi også til en workshop om udviklingsstrategien - her var borgere og foreninger inviteret - i alt var der inviteret 435 personer. Der var 77 tilmeldte inklusive kommunalbestyrelsesmedlemmerne og der deltog ca. 60 meget engagerede personer. Desværre var der alt alt for kort tid til at vende og diskutere de meget vigtige emner som fremtidens velfærd, uddannelse, infrastruktur, bæredygtig udvikling og erhvervsudvikling og jobs - og det endte faktisk med, at én af deltagerne opfordrede til håndsoprækning vedr. om man ønskede at rive en lørdag ud af kalenderen for at fordybe sig i emnerne. Det var stort set alle fremmødte klar til! Men vi har intet hørt om, at det kommer til at ske.

Ovennævnte bør give os i kommunalbestyrelsen noget at tænke over! Hvorfor kommer der så få fra erhvervslivet, når vi inviterer dem til at diskutere hvordan vi udvikler kommunen? Vi synes vi bør spørge alle dem der ikke deltog, hvorfor de ikke kom og bidrog og hvad der skal til før de ønsker at bidrage. Det kan give os noget vigtig viden til næste gang vi inviterer dem indenfor. Og vi synes desuden også, at vi bør tage handsken op fra de borgere, der d. 28. februar ønskede endnu et møde med kommunalbestyrelsen hvor vi sætter mere tid af til at diskutere de vigtige emner - for det er vel inddragelse og åbenhed vi ønsker?

Vi håber at ovenstående initiativer sættes i gang - så vi med vores Udviklingsstrategi kan være med til at udvikle kommunen - så den ikke blot bliver noget som “kommunen skal gennemføre hvert 4. år, fordi det står i Planloven”, som borgmesteren indledte begge møder med at sige.

Hanne Olesen, kommunalbestyrelsesmedlem, Socialdemokratiet og

Thomas Malthesen Hiorth, kommunalbestyrelsesmedlem, SFFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0