AnnonceLuk annonce
Hvor blev kommunens Natur- og Miljøpolitik af?.

28-08-2018

Læserbrev: Hvor blev kommunens Natur- og Miljøpolitik af?

Har vi sådan én kunne nogen måske friste sig til at spørge?

Ja, det har vi faktisk! Vedtaget i 2008, med en masse fine mål og visioner - og med et meget fint og omfattende idékatalog med mange gode idéer til projekter der vil kunne løfte natur og miljø i Kalundborg Kommune. I politikken var der også en lovning på, at idékataloget skulle revideres årligt - jeg antager med det formål at forny det, når de gode projekter var ført ud i livet og de visionære politikere havde fået nye idéer.

Men der er intet sket! Kigger man samtlige oversigter fra kommunalbestyrelsen og Teknik- og Miljøudvalget igennem, så kan man ikke finde Natur- og Miljøpolitikken nævnt!

Årsagen skal måske findes ved, at der i 2009 tiltrådte en ny kommunalbestyrelse med Venstre i spidsen. Noget af det første der blev gjort var, at lægge Teknisk Udvalg sammen med Miljøudvalget - til et Teknik og Miljøudvalg, hvor man må konstatere ved at have fulgt med i de seneste to valgperioder, at der simpelthen er så stor en opgavemængde, at især naturområdet ganske enkelt drukner og dermed forsvinder ud af det politiske søgelys.
Det er trist at konstatere, at fantastiske idéer fra Natur- og Miljøpolitikken fra 2008 som f.eks. “at mangfoldigheden i natur og landskaber er fastholdt og udbygget”, “at spredningskorridorer er forbedret”, “at borgernes adgang til naturen er forbedret ved sammenhængende stisystemer”, og “at god økologisk kvalitet/tilstand af overfladevand er sikret” ikke på nogen måde er ført ud i livet. Og endnu mere trist, at meget spændende projekter fra Idékataloget, som f.eks. naturgenopretningsprojekter i Åmosen og en åbning af et rørlagt vandløb hvert eneste år heller ikke er sket.

Vi skriver nu 2018 - og det er efterhånden blevet almen viden, at vi skal værne om vores natur- og miljø for at sikre at den består og forbedres, så vores børn- og børnebørn også kan opleve den. Det kræver ansvarlige, fremsynede og visionære grønne politikere - og selvom vi endnu i en valgperiode i Kalundborg sidder med Venstre ved rorpinden, så er det NU vi skal igang med dette arbejde - at evaluere vores Natur- og Miljøpolitik - og gerne få splittet den op i 2 nye politikker for hhv. Naturen og Miljøet. Jeg håber mange vil være med til at vedtage disse - og føre dem ud i livet!

Thomas Malthesen Hiorth, kommunalbestyrelsesmedlem, SF Kalundborg.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0