AnnonceLuk annonce
Hvor blev børnene af.

06-11-2019

Læserbrev:

Hvor blev børnene af?

Tillykke til det lille flertal, nemlig “blå blok” i Kalundborg Kommune, med vedtagelse af deres budget 2020 i aftes.

Jeg anerkender, at der også er en del gode initiativer i deres Budget, som rækker ud i fremtiden - mest ift anlæg og de ældre, hvilket ingen - heller ikke jeg - kan være utilfreds med.

Som en del af ældre-sundhedsudvalget ser jeg frem til flere penge til ældreområdet, og et nyt plejehjem i den sydlige del af kommunen - ikke i 2020, men formentlig med opstart fra 2023.

Jeg havde håbet på, at vi kunne have forhandlet os frem til et fælles grundlag for Kalundborg kommunes fremtid, med budget 2020 - det lykkedes desværre ikke!

Hvad betyder så dét?

Ja, set fra min stol, så betyder det bla., at den vigtigste ressource i fremtiden, som er vores børn,  nærmest blevet “glemt” i blå bloks budgetaftale.

Kalundborg Kommune har stadig alt for mange børn og unge som ikke kommer godt fra start.

- Vores normeringer i daginstitutioner er stadig blandt landets laveste.

- Vi har en ordblindestrategi, men ingen handleplan for at løfte børnene.

- Vi har for mange børn og unge som ikke trives.

- Vi har alt for mange børn som ikke går ud af skolen med karakteren 2, som der kræves for at gå videre på kompetencegivende uddannelser.

- Dermed har vi for mange unge, som ikke kan/vil tage en ungdomsuddannelse.

- hvilket medfører at vi stadig har for mange, som ikke bliver selvforsørgende i fremtiden.

Så kan man kun gisne om, hvad dét vil betyde for børnene og de unge fremadrettet!! 

Og for kommunens fremtidige økonomi.

Måske er jeg naiv - men jeg håber stadig på, at vi via samarbejde og forhandling kan vedtage fælles politiske beslutninger, som kan give en anden retning for børn og unge i Kalundborg Kommene - allermest for børnenes og de unges skyld.

De bedste hilsner

Kirsten Rask

Kommunalbestyrelsesmedlem - Kalundborg (A) Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0