AnnonceLuk annonce
Hvad skal vejen hedde?

05-04-2019

Vejen ved den nye Station Øst mangler et navn, det kan du være med til at bestemme. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaardgitte@tv-kalundborg.dk

Kommunen har tre vejstrækninger, som endnu ikke er navngivet. Det får borgerne i Kalundborg Kommune nu mulighed for at give deres bud på.

Kommunen har nyligt anlagt og åbnet to nye forbindelsesveje mellem eksisterende vejstrækninger, hhv. Rynkevangen-Stejlhøj og Asnæsvej-Langagervej-Flakagervej. Derudover har kommunen påbegyndt anlægsarbejdet for Klosterparkvejs forlængelse på Herredsåsen. Der er imidlertid endnu ikke truffet beslutning om, hvad de pågældende vejstrækninger skal hedde. Men Teknik- og miljøudvalget besluttede i går, at borgerne skal inddrages, og derfor får alle nu mulighed for at komme med bud på navne til de tre vejstrækninger. 

Afhængig af, hvordan de enkelte vejstrækninger afgrænses, kan der blive behov for at ændre vejnavn på (dele af) eksisterende vejstrækninger. Man vil dog, så vidt muligt, tage hensyn til eksisterende adresser på vejstrækninger.

Teknik- og Miljøudvalget beslutter det endelige navn

Normalvis fremlægger administrationen forslag til vejnavn på nye vejstrækninger, som herefter sendes i høring hos udstykker, Kalundborg Museum og eventuelle Lokalråd eller grundejerforening. Herefter fremlægges sagen til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning. Ved nye udstykninger er der sjældent stor interesse for vejnavne, men der kan forventes en større interesse ved eksisterende områder og ved veje med særlig opmærksomhed. 

Efter at borgerne er kommet med deres bud, vil navnene efterfølgende blive fremlagt for udvalget, og udvalget beslutter de nye vejnavne.

Nye veje kan navngives ud fra historiske og geografiske betegnelser i området, de kan navngives efter personer og de kan navngives på grundlag af temaer, eksempelvis fuglearter. Så har man en idé til, hvad en af de omtalte vejstrækninger skal hedde, kan man gå ind på kommunens hjemmeside og der skrive navnet inden længe. Ligesom opslaget også vil komme på Facebook.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0