AnnonceLuk annonce
Hvad er SYMB?

27-04-2019

SYMBs nye lokaler på den gamle station i Kalundborg. Foto: Gitte Korsgaard.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Det lidt anderledes ord ’SYMB’ har været på manges læber i de sidste par år, men der er stadig en del, der har svært ved at finde ud af, hvad SYMB er for en størrelse. 

At mange mennesker ikke helt har forstået, hvad SYMB egentlig er og ikke mindst, hvad SYMB kan, er der måske ikke noget at sige til, ifølge Louise Kolbjørn, der bl.a. er idékvinden bag SYMB. Hun ved nemlig godt, at det kan være svært at forklare, hvad SYMB er, fordi SYMB i virkeligheden er noget nyt hele tiden. Det er hele pointen.

”Man kan ikke sige, SYMB er, fordi SYMB er noget nyt hele tiden, det er jo hele idéen bag. Vi skaber tingene sammen hele tiden, og alle er velkomne. SYMB er der, hvor tingene kan ske, hvis man vil have dem til at ske. Man kan sætte alle mulige ting i gang, hvis man er interesseret i fællesskabet,” fortæller Louise Kolbjørn.

Fx er der en, der netop skal til at starte en bogklub. En anden en madklub, og nogle helt andre et legehjem med børn og ældre borgere. Derudover er der Krea-aften, folkekøkken og meget mere i SYMBs nye lokaler på den gamle station i Kalundborg. Lokaler, der i øvrigt er sat i stand udelukkende ved hjælp af frivillige. Men de fine istandsatte lokalerne kan rumme så meget mere, og idéerne er der mange af. Workshops, lektiecafé, foredrag, møder, gamer-aften, yoga osv. 

”Men netop aktiviteter er der fokus på nu. Mange henvender sig med idéer, og det er præcis sådan det skal være. Men nogle er bedre til at få ting sat i gang end andre. Nogle klarer det hele selv, andre skal hjælpes i gang. Vi har også fået flere henvendelser fra andre organisationer, der gerne vil samarbejde med os, så der sker meget lige nu.Vi er faktisk mere optagede af at indgå aftaler med lokale aktører om samarbejder og ydelser og derigennem skabe en økonomi, der kan være med til at dække lønninger og drift. Fonde bruger vi til at sætte gang i nye processer. F.eks. går pengene fra VELUX-bevillingen til løn og det hjælper en del. Men der skal mere til, hvis vi skal skalere op og realiserer de mange uudnyttede potentialer, der stadig findes i lokalsamfundet, siger Louise Kolbjørn.

SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed - et borgerdrevet sted, og det er, hvad der er anderledes. Her sætter man gang i forskellige ting, som ikke på forhånd er defineret, ligesom målgruppen heller ikke er defineret.SYMB er et sted, der forbinder mennesker med hinanden med fokus på muligheder fremfor målgrupper.

”Vi lever i et samfund, hvor man ofte forventer at få, men her skal man deltage, og gøre noget selv. Vi skaber tingene sammen, og det er ikke en bestemt målgruppe, fx socialt udsatte, erhvervsfolk eller tilflyttere. Det er mange målgrupper samtidig, og det bryder netop med den gængse grundtænkning. Det handler om social bæredygtighed, men udfordringen består i, hvordan laver man et fællesskab, der er så udefineret,” siger Louise Kolbjørn, og slutter:

 

”En anden vigtig pointe ved SYMB er selve organiseringen med at gå på tværs af sektorer. SYMB skal bygges op dels omkring frivillighed, men også over en vifte af aftaler med mange forskellige slags aktører. En tværgående organisering, der blander målgrupper og tilgange, skaber nye synergier og udvikler en base for social innovation og udvikling af nye veje, som der kan styrke et mere bæredygtigt lokalsamfund. På den måde skaber vi både social inklusion, men også branding og lokal stolthed - og selvfølgelig meningsfuld deltagelse for en masse mennesker.”

Om SYMB

  • SYMB er en foreningsdrevet socialøkonomisk virksomhed, der forbinder mennesker, bygger fællesskaber og skaber mere liv og aktivitet i lokalsamfundet. SYMB en fællesskabsplatform, hvor borgere mødes på tværs af de grupperinger, man ofte inddeler sig i. SYMB er med til at skabe et mere bæredygtigt lokalsamfund, hvor flere er med, og færre falder ud.
  • Kalundborg er hjemsted for en berømt industriel symbiose, hvor den ene virksomheds rest er den anden virksomheds ressource. En cirkulær model, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. SYMB er kort for symbiose, og er tænkt som en social og relationel pendant til den industrielle symbiose. Ligesom lokale ressourcer udnyttes industrielt, ønsker man hos SYMB at realisere flere menneskelige ressourcer socialt og relationelt.
  • SYMB er organiseret med generalforsamling og bestyrelse. Derudover består SYMB af et sekretariat og en række grupper, som dels udvikler SYMB, varetager områder og driftsopgaver og dels sørger for aktiviteter og leverancer.
  • SYMB er IKKE kommunalt støttet, men er en organisation med frivillige og forretning i en kombination.
  • SYMB har ansøgt Velux Fonden om en forskningsbevilling, hvilket man har fået, og derfor er der penge til én lønnet medarbejder i SYMB.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0