AnnonceLuk annonce
Holger Danske på miljøøvelse i Oslofjorden

27-09-2020

Kalundborg Marinehjemmeværnsflotille og miljøskibet Gunnar Thorson var de danske deltagere i årets nordiske miljøøvelse

Lørdag den 19. september stævnede Kalundborg Marinehjemmeværns flotilles skib Holger Danske mod nord i tæt tåge og stille vejr. Målet var Horten i Oslofjorden for deltagelse i årets miljøøvelse med enheder fra Norge, Sverige og Danmark. På grund af Corona situationen var det oprindelige oplæg til øvelsen, der er et led i de nordiske landes samarbejde om bekæmpelse af havforurening, den såkaldte København aftale, ændret på mange punkter. De danske besætninger havde, som følge heraf, ikke adgang til at lægge til kaj og betræde norsk jord men måtte i stedet ankre op mellem øvelserne. Aktiviteter som fælles spisning og åbent skib var aflyst. Sejladsen, via et anløb på Læsø, forløb uden problemer.

Mange afbud

Tre andre danske flotiller havde meldt afbud, så Holger Danske fra Kalundborg og miljøskibet Gunnar Thorson repræsenterede Danmark.

Oplægget var en grundstødning ved Drammensfjorden med olieudslip og aktørerne de omkringliggende kommuner, det norske Kystverket samt de norske, danske og svenske enheder til søs. Styring af hele forløbet foregik virtuelt med møder og anden kommunikation via Skype og mobiltelefon.

Inden selve øvelsen gik i gang, havde Holger Danske og Gunnar Thorson lejlighed til at øve samarbejde om slæbning og udlægning af flydespærringer, og der blev også tid til at besætningerne kunne mødes, da Holger Danske skulle bunkre olie hos Gunnar T.

Øvelsens forløb

Tidlig morgen i Drammensfjorden. Meldingen lød: Et biltransportskib er grundstødt og sprunget læk. Bunkerolie driver ud gennem den snævre Drammensfjord og breder sig ud i et større område i Oslofjorden. Det er usigtbart med regnbyger. Holger Danske får ordre til at udlægge flydespærring i et nærmere bestemt område, oplyser besætningen efter hjemkomsten.

I løbet af operationen kommer et norsk skib med udstyr til at suge olie op og “tømmer”. Det samme gør Gunnar Thorson. Der udlægges skum, der viser hvor der ligger oliefilm, som skal inddæmmes. Øvelsesledelsen lader besætningen sidst på eftermiddagen vide, at man har været godt tilfreds med indsatsen, og Holger Danske kan sætte kursen hjemad lidt tidligere end planlagt af hensyn til dårligt vejr forude. Turen hjem over var en noget større udfordring. Natsejlads med vind og bølger imod i Skagerrak og langs den jyske østkyst. Det blev besluttet at gøre et stop i Ebeltoft, og der blev tid til besøg på fregatten Jylland, fortæller besætningen fra Holger Danske

Næste år er det i øvrigt Danmark der lægger farvand til årets miljøøvelse ifølge København aftalen.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0