Holdet bag SF Kalundborg er klar

Jonas Ghiyati er genopstillet for SF, nu med en plads som nummer 4 på stemmesedlen til folketingsvalget.

kontakt@tv-kalundborg.dk

SF Kalundborg afviklede deres generalforsamling online i år med et pænt "fremmøde", hvor de forskellige poster blev besat. Nogle nye kom til, og flere blev genvalgt.

Formanden siden 2016 Kristina Püschl blev genvalgt på formandsposten. Foreningens bestyrelse fik ny kasserer, Rune Halskov, og består nu af formand Kristina Püschl, næstformand Jonas Ghiyati, kasserer Rune Halskov, sekretær Jens Rasmussen og Per Ravnborg. Nye suppleanter blev Stella Larsen og Morten Larsen.

Kristina Püschl fortæller, at der er optimisme i foreningen forud for kommunalvalget til november, hvor forventningen er, at kommunalvalget vil handle om et stærkere politisk fokus på den kommunale velfærd og den grønne dagsorden. 

Der er opstillet kandidater til regionsrådsvalget og her opstiller Eva Levinsen(Røsnæs), tidligere kommunalbestyrelsesmedlem og regionsrådsmedlem, for SF Kalundborg. "De områder jeg brænder allermest for, er hele den grønne omstilling, klima, miljø og natur; det er den nære velfærd i sundhedsvæsnet de ansattes ve og vel, samt lige uddannelsesmuligheder for alle borgere,” siger Eva.

Kandidater til Folketingsvalg på plads

Kandidaterne som skal repræsentere Kalundborg ved et kommende folketingsvalg, er også på plads. Her blev Jonas Ghiyati(Raklev) genopstillet og nu med en plads som nummer 4 på stemmesedlen. Jonas fortæller: "Jeg stiller op til folketingsvalget med det mål at efterlade et bedre Danmark for vores børn. Vi skal investere i vores børn. Vi skal give vores ældre et værdigt seniorliv og de ledige skal behandles med værdighed. Alle mennesker skal behandles ligeværdigt også danskere med anden etnisk baggrund. Vores natur er ikke til salg, derfor kæmper jeg imod en evt. motorvej både på Røsnæs og Asnæs."

Jonas suppleres af folketingsmedlem Astrid Carøe(Sorø): "Jeg er så glad for, at jeg nu også er folketingskandidat i Kalundborg. Jeg er kommet meget i Kalundborg siden jeg var barn, da jeg har familie her. Jeg har de siddet i Folketinget i to år, og jeg håber virkelig på at kunne fortsætte mit arbejde efter et folketingsvalg. Som uddannelsesordfører er noget af det vigtigste for mig, at vi får givet elever og studerende mere ro på og fleksibilitet på deres uddannelse. Og så skal vi sikre, at vi alle kan få en uddannelse, uanset hvor vi bor, uden at skulle rejse meget langt eller flytte til en stor by. Som vi ser det på diplomingeniøruddannelsen i Kalundborg.”

”Således foreløbigt forstærket ser vi frem til at vælge lige så gode kandidater til kommunalvalget ved et opstillingsmøde senere i maj,” slutter Kristina Püschl af.

Del