AnnonceLuk annonce
Høng Kultur og Bevægelsespark.

28-10-2018

Læserbrev:

Høng Kultur og Bevægelsespark

Gitte Johansen og Karl-Åge Hornshøj Poulsen har i Nordvestnyt udtrykt utilfredshed med den kritik, der er i Høng af Høng Kultur og Bevægelsespark (HKB). Det virker som om, de ikke har lyst til at lytte til den konstruktive kritik og oplæg til dialog, som har lydt igennem længere tid fra de involverede foreningsrepræsentanter.

Høng er en god bosætningsby med et rigt foreningsliv, og det er yderst fornuftigt at bygge haller i Høng, Der et stort behov for det, og det planlagte projekt kommer til at gavne indbyggere og foreningslivet i Høng.

Det virker blot som om, at der i det vindende projekt også betales for noget fint og flot. Penge som kunne være sparet eller brugt til konkret halplads. Det økonomiske udgangspunkt for byggeriet var meget fornuftigt. At kommunen bygger selv fremfor at bruge driftskroner til lejemål. Problemet er, at det ikke umiddelbart virker som om, at de nye haller kan dække det behov der er. Det var vel det, der var meningen.

Foreningerne i Høng ønsker noget brugbart. Men arkitekterne har tænkt "stort", med bl.a. en overbygget sti til over 10 mio. kr. og en fin lounge (område mellem ny og gammel hal) og et cykelværksted, områder som der ikke umiddelbart kan dyrkes sport i.

Det har været nødvendigt for Gymnastikafdelingen i Høng at leje sig ind i Gørlev Efterskole. Det ville have været fornuftigt, at styregruppen havde sørget for at dette lejemål blev overflødigt ved at have indarbejdet en springgrav i den største af de 2 nye haller.

Det var også et udgangspunkt, at der skulle være foreningslokaler i HKB, men der er kun blevet plads til et mindre undervisningslokale. Foreningslokaler er ellers direkte nævnt i det kommissorium, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Der er flere borgere fra foreningslivet i Høng, der har deltaget frivilligt med at udforme planerne for HKB. Foreningsrepræsentanterne har ydet en stor indsats, og de er i meget god tid kommet med konkrete forslag og tegninger, der kunne opfylde de behov foreningerne har.

Den overordnede tanke for hele projektet var meget fornuftig, at HKB skulle være et samlingssted for hele byen, men det ligger ikke lige for med den udformning HKB har.

Pt. er økonomien i HKB mildest talt uklar, al den stund, at det har været nødvendigt at tilføre ekstra 10 mio. kr. fra kommunen samt 5 mio. kr. som forventes at komme fra Lokale og Anlægsfonden. Et kernepunkt i Venstre er ellers at have styr på økonomien. Undertegnede er gentagende gange blev tudet ørerne fulde om økonomisk ansvarlighed af Martin Damm. Men i forbindelse med dette prestige projekt, så ved vi reelt ikke, hvor mange penge der skal til for at realisere projektet. Indtil nu er det tanken at der skal bruges 60 mio. kr. til projektet, og det er rigtig mange penge. I andre kommuner på Sjælland er der skaffet mere halplads endda for færre penge. Så derfor er kritikken fra foreningsrepræsentanterne forståelig. Disse foreningsrepræsentanter skulle Styregruppen have lyttet mere til end til arkitekterne. Styregruppen bør have som overordnet mål, at HBK både bliver til gavn for borgere og foreningslivet i Høng samt bliver et økonomisk forsvarligt projekt, som der også kan være forståelse for hos borgerne i resten af Kalundborg kommune.

Niels Erik Danielsen

Kommunalbestyrelsesmedlem (EL)Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0