AnnonceLuk annonce
Video: Hjemmeskole i en Coronatid

05-04-2020

Af Jens Nielsen

Såvel elever som lærere og forældre er særligt udfordret i øjeblikket, skolerne er lukket og eleverne fjernundervises, bl.a. ved hjælp at kontakt på computeren. Specielt for de mindste elever kan det være en svær opgave.

”Specielt lærerene i indskolingen har en svær opgave i øjeblikket - at lave god fjernundervisning til skolens yngste elever er en hamrende svær opgave. Som Indskolingsleder og far til tre børn, hvor den yngste går i 1. kl., ser jeg fra begge sider, hvor svært det er at lave fjernundervisning til eleverne, som endnu ikke selv færdes sikkert i div. portaler, MS teams, google hangout mv. 
Men det er ikke helt let på en og samme tid både at passe eget fuldtidsarbejde hjemmefra og samtidig støtte og vejlede i 1.kl.,”
fortæller Klaus Ødegaard fra Kalundborg.

For August Ødegaard i 1. klasse på Kalundborg Friskole kan hjemmeskole godt være en svær størrelse, når den faste skoledag konverteres til fjernundervisning, hvor opgaverne bliver sendt ud på en ugeplan. Men heldigvis er August i daglig kontakt med klassekammerater og hans lærere.

Hverdag mødes hele klassen eller gruppevis med dansklærer Jonna Olesen eller matematiklærer Ulla Christiansen, hvor de sammen med børnene gennemgår opgaver og tager små samtaler om hvad der rør sig og hvordan de gør hjemme i ”hjemmeskolerne”.

Klaus Ødegaard, far til August, er rigtig glad for den måde Kalundborg Friskole har udviklet fjernundervisningen på, hvor alle elever er i kontakt med deres faste lærere dagligt. Det giver både plads til læring, men også et vindue til det vante fællesskab.

”Jeg oplever, at August’s skolelyst stiger, når han er i kontakt med lærer og klassekammerater – det er jo klart at det er noget andet at være sammen klassen, selv om det er i et virtuelt klasselokale, men det giver et fællesskab, der er rigtig vigtigt,” fortæller Klaus Ødegaard.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0