Hjælp til børn med læsevanskeligheder og angst 

Pernille Ahrenkiel ved skrivebordet i sin nye virksomhed, ’Vejledning & Trivsel’.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk 

Nu er der hjælp at hente til børn, der har trivselsproblematikker, har læsevanskeligheder og angst. 41-årig Pernille Ahrenkiel er uddannet folkeskolelærer, men har nu startet eget firma, hvor hun hjælper børn med forskellige problematikker.

Pernille Ahrenkiel har 17 års erfaring med undervisning i grundskolen på alle klassetrin, og er uddannet læsevejleder, testlærer og Cool Kids Supervisor, ligesom hun har flere kurser inden for relations-kompetence og coaching. Derudover udreder og underviser hun også ordblinde. 

”Jeg har gennem mange år som lærer, konsulent og læsevejleder set, hvor afgørende det er for et barns selvopfattelse og trivsel at kunne mestre læsning lige så godt som kammeraterne. Desværre ved jeg også, hvor få ressourcer, der er i skolerne til at kunne løfte og hjælpe alle børn, hvor læsning ikke kommer af sig selv, men derimod opleves som en daglig modgang og nederlag, der til sidst får store konsekvenser for barnets selvværd og mulighed for at kunne tage en ungdomsuddannelse,” fortæller Pernille Ahrenkiel.

Folkeskolen mangler ressourcer til specialundervisningen

Hun fortæller, hvordan hun gennem årene har set, hvordan ressourcerne til specialundervisning år efter år er er blevet reduceret. Som læsevejleder i folkeskolen har hun altid ønsket at kunne bidrage til elevers faglige udvikling langt mere, end det har været muligt inden for de givne rammer. 

”Det har motiveret mig til i dag at starte op som privatpraktiserende læsevejleder. Siden jeg slog dørene op til mit kontor den 1. januar 2019 er jeg kun blevet bekræftet i, at der er mange forældre, der har manglet tilbuddet til deres børn. Forældre der henvender sig, er forældre, der ønsker at hjælpe deres børn til at opnå bedre skriftsproglige kompetencer inden for læsning og stavning. Mange forældre er frustrerede over ikke selv at kunne hjælpe deres børn, når barnets læse- og staveudvikling ikke forløber som forventet. Der er også tale om henvendelser fra forældre til ordblinde børn, der af netop den grund har behov for systematisk skriftsprogsundervisning eller blot ønsker en vished om, hvorvidt deres barn er ordblindt, eller om der kan være tale om anden læsevanskelighed,” fortæller Pernille Ahrenkiel.

Næsten fuldt thus

På kort tid er Pernille Ahrenkiel tæt på have fyldt alle de hold op, som hun lige nu kan magte ud over sin deltidsstilling på Højbo Friskole, hvor hun også forestår områder af skolens specialpædagogiske indsats. 

”Jeg er på den ene side meget beæret over de mange henvendelser og den tillid, der vises mig, men på den anden side også ked af, at så mange børn ikke får den hjælp og støtte, de reelt har behov for. Jeg ved, at lærerne rundt omkring på skolerne gør, hvad de kan for at nå alle børn, men der er ingen tvivl om, at det er et spørgsmål om for få ressourcer til at kunne tilbyde et seriøst tilbud til børnene på de enkelte skoler. Børn i læsevanskeligheder har behov for meget systematisk undervisning flere gange om ugen,” pointerer Pernille Ahrenkiel, og fortsætter:

”Jeg er desuden uddannet Cool Kids og Chilled Supervisor, og vil derfor også tilbyde angstbehandlingsforløb til børn og unge. Cool Kids og Chilled er et manualbaseret angsthåndteringsprogram, som bygger på kognitiv adfærdsterapi til børn og unge, der er ramt af angst. Det er dokumenteret virksomt, og ifølge international forskning bliver 60-70 procent af børnene i stand til tage kontrollen tilbage over deres liv.”

Angst er et stigende problem

Angst blandt børn og unge er en stigende udfordring i samfundet i dag, og Pernille Ahrenkiel fortæller, at det kræver de rette værktøjer for, at kunne træde ud af angsten. 

”Man behøver altså ikke blive skrevet op til et gruppeforløb med otte andre deltagere, jeg tilbyder nemlig gerne enkeltforløb i min virksomhed i Gørlev, da mange foretrækker den tætte og nære kontakt i den sårbare situation, som det er at være ramt af angst," siger hun.

Pernille Ahrenkiels nye virksomhed, ’Vejledning & Trivsel’, har til huse i den Gamle sukkerfabrik i Gørlev, Algade 2 D.

Del