AnnonceLuk annonce
Historiske monumenter bliver bevaret

10-04-2021

Kommunen bevarer historiske monumenter i Kalundborg.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Flere borgere har undret sig over, hvor den gamle sømine og de to ankre i havneparken er blevet af. Borgerne er bekymret for, om de er blevet kasseret. Det er de dog ikke, og de kommer op igen, når de er restaureret.  

Minen og det ene anker stod på det trekantede græsareal øst for Den Blå Elefant. Det andet anker stod ved Schultz Shipping, men var efterhånden næsten skjult under en aggressiv vedbend. Alle monumenterne kommer op igen så snart, at de er restaureret.

”Vi vil gerne give ankrene og minen en mere fremtrædende placering. Derfor har kommunens Entreprenørservice været i gang med at renovere arealerne, hvor ankrene var placeret. Både ankre og mine viste sig at være i en meget dårlig forfatning. Ankrene trængte til afrensning og overfladebehandling, og det store stykke egetømmer i toppen af det ene anker var næsten mørnet væk. Det vil nu blive rekonstrueret af en dygtig tømrer,” fortæller Birgitte Kofod Møller, der er landskabsarkitekt ved Kalundborg Kommune.

Pindsvineminen blev rejst af Marineforeningen som et historisk mindesmærke over de 2.000 faldne sømænd under 2. Verdenskrig. Minen har både været indsamlingsbøsse og båret en fin inskription. Tidens tand har dog efterhånden gjort inskriptionen helt umulig at læse, og bunden var rustet ud af minen. Marineforeningens formand, Anker Nielsen, har derfor taget minen på værksted for at få den renoveret.

”Minen kommer tilbage til havneparken på en mere central placering. De to ankre bliver genopsat på den tidligere placering, men løftet lidt i terrænet, så de bliver mere synlige. Vi har valgt, at lave lidt sjov med terrænet, så det kommer til at se ud som om, at ankeret står på grønne bølger i græs. Bølgerne er lavet af Entreprenørservices dygtige maskinfører Jes Larsen,” fortæller Birgitte Kofod Møller.

Bølgerne er hverken til at cykle eller løbe på, og Vej & Park henstiller til, at både børn, hunde og barnlige sjæle holder sig fra bakkerne, indtil græsset er groet godt til, da bakkernes fine form ellers kan ødelægges.

Kommunen søger oplysninger

I øvrigt vil Teknik og Miljø ved Kalundborg Kommune meget gerne høre fra borgere, der kender historien bag ankrene. Ved man noget om ankrenes historie, send da gerne en E-mail til dto@kalundborg.dk.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0