AnnonceLuk annonce
Heftig debat om kulturbyggeri

22-03-2017

Høng Lokalråd 2017. 

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Mandag aften var der Generalforsamling i Høng Lokalråd, og Gitte Johansen (V), der er formand for projektgruppen bag planerne for idræts- og kulturparkbyggeriet ved Høng-hallen, var inviteret med i forbindelse med netop byggeriet af Høng Kultur- og Bevægelsescenter. Der var heftig diskussion om emnet, da mange er utilfredse med kommunens planer.

I Høng Lokalråd har man stillet sig kritisk over for det fremlagte forslag til Høng Kultur- og Bevægelsescenter. Formand for Høng Lokalråd, Niels Erik Danielsen (EL) meddeler, at man kan konstatere, at der igen er forslag om et halbyggeri, hvor det ikke bliver med de foreningsfaciliteter, der var lagt op til, da der blev afsat 35 mio. kr. til projektet i Høng.

”Vi mener, fokus har flyttet sig fra de ønskede forbedringer for det lokale foreningsliv til et spørgsmål om arkitektur og layout, som vi i øvrigt synes både er dyrt og upraktisk. Opgaven var, at der skulle være plads til at flytte ud af de lejemål, der lige nu er på Landbrugsskolen, Høng Efterskole og i VP hallen, og at der skulle være foreningslokaler, også til de foreninger, der ikke dyrker idræt. Den opgave er slet ikke løst ved det projekt, der nu er fremlagt. Umiddelbart virker det forkert, at gymnasiasterne fra Høng forsat skal køre til Gørlev, når der nu afsættes 35 mio. kr., men der ikke etableres nogen springhal. Gymnastikken har et stort udviklingspotentiale samt store muligheder for at gøre en indsats i forhold til bosætningen. Og det fremlagte projekt tager slet ikke hensyn til de behov, som foreningerne har. I det skitserede projekt er der ikke planlagt foreningslokaler. Politikerne må således sikre, at dersom det gamle rådhus sælges, så skal der skaffes lokaler til foreningerne, og det af samme kvalitet, som i det gamle rådhus. Vi forventer ikke, at det gamle rådhus sælges på denne side af kommunevalget, men der hviler et stort ansvar på politikerne, hvis de vælger et projekt, der ikke har lokaler til foreningerne,” siger han.

Til det siger Gitte Johansen bl.a., at Springcenteret i Høng aldrig har været en del af projektet, og at man er nødt til på et tidspunkt at prioritere.

”Projektet har været at samle de tre haller i Høng. Det ved alle i kommunalbestyrelsen, inklusiv Niels Erik Danielsen. Badmintonspillerne har skrevet til kommunalbestyrelsen, at de nu helst vil blive hvor de er, nemlig i VP hallen. Det fremkom de også med på mødet. Vi er flere der i mange år både har set og hørt folk klage over, at det regner ind i VP hallen, så forekommer det noget spøjst, at man ændrer holdning midt i det hele. Flere mener også, at hallen er alt for dyr, de mener de er klogere end både arkitekter og rådgivende ingeniører. Fra starten er brugere inddraget, både dem der dyrker idræt, og dem der ikke gør. Styregruppen har afholdt adskillige møder med dem, og ændret projektet undervejs. Det er klart, at man i et sådant projekt på et tidspunkt skal prioritere, og alt kan ikke komme med. Styregruppen som består af politikere fra flere partier er helt enige om at det er et godt byggeri,” siger hun.

Lys og træer til cykelstierne

Udover diskussionen om Høng Kultur- og Bevægelsescenter gennemgik lokalrådet flere andre vigtige ting på dagsordenen, såsom lys på cykelstier mm. Kommunen har bevilget penge til lys på flere cykelstier, bl.a. Antennestien. Ligesom der nu bliver plantet flere træer langs den nye cykelsti mellem Løve og Høng, idet kommunen også har bevilgede midlerne hertil.

Ligeledes blev der snakket om sprogcafe og lektiehjælp for tilflyttede flygtninge, da man har fået lov til at låne lokaler på gymnasiet. Der blev også livligt talt om Folkemødet, som gik rigtig godt sidste år, og igen i år er i kalenderen.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0