AnnonceLuk annonce
Den ’rigtige’ Havnepark’ tager nu form

18-02-2017

De mere permante løsninger i Havneparken begynder nu at tage form. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

En række af aktiviteter er prøvet af i den nye midlertige Havnepark, nu starter etableringen af de mere permanente løsninger. Der er indvielse midt i maj måned.

Siden den gamle DLG silo på Kalundborg Vesthavn blev revet ned, har området, der skal blive til den nye Havnepark, været brugt til en række af midlertidige løsninger og arrangementer, men nu begynder den ’rigtige’ Havnepark at tage form.

En række af borgere er kommet med input til den nye Havnepark via dialoggrupper, og det er netop deres ideer som nu bliver omsat til mere permanente løsninger, arbejdet er faktisk startet med at flere læs jord er kørt ind på pladsen.

”Vi har fået jorden af Novo Nordisk, i forbindelse med deres byggeri på Stejlhøj, jorden skal bruges til at skabe de mere grønne områder i Havneparken”, fortæller Dennis Ravn, projektleder, Kalundborg Kommune.

Det arbejde som nu sættes i gang bliver semipermanente løsninger, dvs at det meste er blivende løsninger, men når den endelige store plan etableres fra 2018, kan der komme ændringer på det som etableres nu.

”Pladsen skal have mere liv, derfor laves der græsplæne i området, beplantning, grillpladser, borde og bænke, der etableres en scene og der sættes en storskærm op på væggen, og i planen er også tænkt belysning på arealet”, siger Dennis Ravn.

Storskærmen kan bruges til mange forskellige arrangementer, og flere foreninger har allerede vist interesse, fortæller projektlederen.

Trafikken strammes op

Med i planen for Havneparken er også en opstramning af Vestre Havnevej, vejen bliver seks meter bred og med en dobbeltrettet cykel-gangsti i sydsiden – parkering skiftevis i nord og sydside hvor ‘Klitter’ bruges til trafikregulering.

”Vi vil gerne have at pladsen kommer ind til byen, derfor er der brug for at Vestre Havnevej gøres mere sikker så hastigheden kommer ned, så det er mere sikkert at færdes i området. De nuværende parkeringspladser, hvor man skal bakke ud, bliver fjernet og der etableres en bedre løsning som er mere sikker, modsat så skal hele området ikke bruges til parkeringsplads”, siger Dennis Ravn.

Hele promenaden på havnefronten optegnes med en blå markering, som vil fortsætte mod Gisseløre, og som også kommer til at gå et stykke op ad Vænget mod Kordilgade, for på den måde at markere sammenhængen mellem by og Havnepark.

Pølsevognen flyttes

I planen for Havneparken er der også regnet med en café eller bod, og her arbejdes der på at flytte den nuværende pølsevogn på havnen ind i selve Havneparken.

”Vi er i dialog med pølsevognen om måske at flytte den ind på selve pladsen, og så i første omgang friske den op, bl.a. med en træ terrasse, i den store plan for Havneparken skal pølsevognen alligevel fjernes, derfor giver det mening allerede nu at flytte den”, fortæller Dennis Ravn.

Det arbejde som allerede så småt er sat i gang skal være færdigt til 1. maj når solen for alvor begynder at skinne, og der planlægges en indvielse midt i maj.

I mens den semipermanente Havnepark nu sættes i gang arbejdes der videre med den helt store løsning, som skal præsenteres for politikerne til august.

Følg med på Facebook

Arbejdet omkring Havneparken kan følges på Facebook, hvor der også laves en kalender hvor de forskellige arrangementer hen over sommeren præsenteres, allerede nu er planlagt seks større arrangementer.

Følg Havneparkens Faceboook side, KLIK HERKlik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0