AnnonceLuk annonce
Har sikret vandforsyningen de næste 30 år

25-02-2021

Fra venstre, Karsten B. Rud, seniorprojektleder, projektleder Søren Toft Nielsen og bestyrelsesformand Anne E. Jensen, Kalundborg Forsyning. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Kalundborg Vandforsyning A/S har netop modtaget endnu en tilladelse til indvinding af grundvand. Alle forsyningens tilladelser til indvinding af vand er fornyet indenfor de sidste par år.

”Det giver ro på, at vi ved, hvor vi må hente vand de næste mange år” udtaler Anne E Jensen, formand for Kalundborg Forsyning. ”Vandindvindingstilladelser gives for 30 år ad gangen, så nu går vi i gang med at renovere boringerne, vi bruger til at indvinde vand, så vandvindingen sker så skånsomt og bæredygtigt som muligt. Dermed sikrer vi os, at vi også i fremtiden kan indvinde vand på vores kildepladser.”

Vandforsyningen kan nu hente op til 2.8 millioner m3 grundvand om året i Deigvad området til Kalundborgs borgere og virksomheder. Herudover står Kalundborg Vandforsyning A/S også for at drive de lokale vandværker i Svebølle og på Sejerø.

”Industrien har nogle ønsker til at ekspandere, og det betyder, at vi kommer til at have for lidt vand fremover, og med den udvikling der sker i byen, så bliver vi nødt til at finde noget mere vand, og derfor skal vi i gang med nogle nye kildepladser inden for få år,” fortæller projektleder ved Kalundborg Forsyning, Søren Toft Nielsen, og bestyrelsesformand Anne E. Jensen supplerer,

”Det er jo forsyningens strategi, at vi skal understøtte erhvervsudviklingen, og vand er meget centralt for de virksomheder som ligger i området, og de ligger her fordi her er masser af rent vand, så det er et parameter vi har til at tiltrække bestemte virksomheder.”

”Vi vil i løbet af de næste par år renovere vores nuværende boringer” udtaler Søren Toft Nielsen. ”Mange af boringerne er 30 til 40 år gamle, og trænger til en kærlig hånd for at leve op til nutidens krav om øget overvågning, skånsom indvinding og arbejdsmiljø”

Boringerne får nye energieffektive pumper og en række instrumenter til overvågning af grundvandets tilstand. Ved at kombinere alle driftsdata fra den enkelte boring, vil det være muligt at optimere energiforbrug og vandindvinding. Oplyser Kalundborg Forsyning.

Fakta:

 

•                          Kalundborg Vandforsyning indvinder vand fra 30 boringer,

•                          Kalundborg Vandforsyning får vand fra vandværket i Gørlev, samt fra vandværker i Holbæk Kommune.

•                          Kalundborg Vandforsyning driver 4 vandværker, hvoraf et udelukkende behandler overfladevand.

•                          Udover grundvand leveres der ubehandlet og renset overfladevand fra Tissø til industrien i Kalundborg


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0