AnnonceLuk annonce
Har du styr på din skat?

20-10-2016

Fra venstre, revisor Jette Christiansen og revisor Hanne Bruun Nielsen. Foto: Jens NIelsen

Af Jens Nielsen

Skat udsender i marts måned en årsopgørelse til lønmodtagere på grundlag af de oplysninger, der allerede automatisk er blevet indberettet, men der kan sagtens være fejl og mangler - det tilbyder SMJ Revision nu at tjekke op på.

Når årsopgørelsen er klar fra Skat er de fleste interesseret i om der skal betales ekstra skat eller der kommer penge retur, de fleste regner også med at Skat har alle de tal der skal bruges og at det derfor ikke er nødvendigt at kikke mere på årsopgørelsen, men det kan faktisk blive en dyr løsning.

”Det er vores oplevelse, at mange ikke gennemgår deres årsopgørelse, men betragter den som endelig og korrekt. Vi oplever derfor i stigende omfang årsopgørelser, der ikke bliver rettet, og fradrag der ikke bliver selvangivet med det resultat at skatten bliver for høj, eller har man solgt værdipapirer så er skatten måske for lav”, fortæller revisor Steffen Møller Jensen, indehaver af SMJ Revision i Kalundborg, og fortsætter, ”vi har på det seneste korrigeret en del årsopgørelser, hvilket har medført tilbagebetaling af for meget betalt skat. Fejlagtige og mangelfulde årsopgørelser for 2013, 2014 og 2015 kan fortsat rettes”.

Det som mange især overser, er hvis der er handlet værdipapirer de seneste år og som er købt før 2010, her kan Skat ikke udregne skatten af det tjente og på årsopgørelsen står der med småt at der mangler oplysninger, alligevel fremsendes opgørelsen år efter år og det kan på sigt give både en stor efterskat og i yderste konsekvens også en bøde.

”Skat sender alligevel årsopgørelsen selv om der mangler informationer, hvis de bare tilbageholdt opgørelsen og skrev til folk at de manglende informationer skal fremsendes, så vidste folk at der var noget galt”, siger Steffen Møller Jensen.

De mange henvendelser i den sidste tid fra hr. og fru Jensen kunder har fået SMJ Revision til at nedsætte et team, bestående af revisorerne Jette Christiansen og Hanne Bruun Nielsen som hjælper med at gennemgå årsopgørelsen for et beskedent beløb, og de kan hurtigt spotte om der er noget der skal arbejdes mere med.

Udover den manglende selvangivelse af fortjeneste eller tab i forbindelse med salg af værdipapirer, er de problemer som SMJ Revision typisk støder på:

  • Overskud/underskud af mindre virksomheder, herunder forældrekøb og solceller mv. Beløbet er ofte skønnet af Skat, eller simpelthen overført uændret fra en forskudsopgørelse – i begge tilfælde er det sjældent korrekt.
  • Ratepensioner, hvor der mangler fradrag eller tilbagebetaling af indbetalte beløb over grænsen på kr. 51.700,-
  • Hvis der er indbetalt et større éngangsbeløb på en pension, skal man selv huske at påføre selvangivelsen et årligt fradrag.
  • Garantiprovision, eksempelvis betalt i forbindelse med låneomlægning eller køb af bolig, indberettes ikke automatisk, men skal selvangives.
  • Renteudgifter på private pantebreve indberettes ikke automatisk, det skal man selvangive.
  • Ægtefælle- og børnebidrag indberettes kun hvis ordningen går via det offentlige. Personer, der selv har indgået bindende aftaler om bidrag, skal selv sørge for at oplyse om fradrag.
  • Befordringsfradrag beregnes af Skat på grundlag af den korteste vej til arbejde, hvilket ikke nødvendigvis er den hurtigste eller mest hensigtsmæssige vej, og med udgangspunkt i 216 arbejdsdage.
  • Håndværkerfradrag på op til kr. 30.000,- for ægtefæller. Vi oplever fortsat, at dette fradrag glemmes på selvangivelsen.


Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0