AnnonceLuk annonce
Nye veje for handelslivet i Kalundborg

15-09-2016

Kordilgade i Kalundborg. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Tirsdag den 20.september afholder Kalundborg Handelsstandsforening generalforsamling, hvor de bl.a. skal drøfte en mulighed for sammenlægning med Kalundborgegnens Erhvervsråd m.fl.

Til indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Handelsstandsforening skriver formand, Henrik Petersson, at han kan oplyse foreningens medlemmer om, at der er indkommet et forslag til behandling på generalforsamlingen, stillet af bestyrelsen.

”Bestyrelsen vil foreslå, at der arbejdes hen imod en sammenlægning med erhvervsrådet, hvor også gerne andre erhvervsrelaterede foreninger som fx Kalundborg Håndværkerforening og de andre handelsstandsforeninger i kommunen naturligt burde være med. Det er ikke noget, der har været drøfter med Erhvervsrådet, men vi påtænker at tage det op meget hurtigt med den kommende erhvervsdirektør,” siger Henrik Petersson og fortsætter:

”Det er en proces, der har været i gang i længere tid. Hvis man fx går et års tid tilbage, mødtes Kalundborg Handelsstandsforening, Nytorv, erhvervsdirektøren for Erhvervsrådet, borgmesteren m.fl. for netop at drøfte sager, i et uofficielt forum, der havde med erhvervslivet at gøre.”

Mangel på politisk opbakning

Forslaget har været oppe at vende, og Henrik Petersson har en god fornemmelse for, at der er god opbakning fra alle kanter, men han savner opmærksomhed fra kommune og politikere på, hvad man laver i Handelsstandsforeningen.

”Det er jo en god idé at samle alle kræfter - alt, hvad der har med erhverv at gøre. Vi kunne få en fælles administration og på den måde også spare penge. Derudover må vi også erkende, at der i Kalundborg Kommune politisk ikke er meget opmærksomhed omkring, hvad vi laver i Handelsstandsforeningen, på Nytorv osv. Erhvervsrådet derimod får et stort tilskud, og så kan det da være endnu et argument for, at vi kommer med der, og søger mere indflydelse den vej fra,” siger han.

Henrik Petersson understreger, at man jo netop vil det samme alle sammen – udvikling af byen og tiltrække flere nye borgere.

”Alle undersøgelser viser jo netop, at byer, hvor der er et aktivt handelsliv, også er de byer, hvor folk ønsker at flytte til. Derfor forstår jeg heller ikke, at man ikke gør mere for at bakke op om det, da der jo netop bliver talt meget om tilflyttere fra kommunens side, men der bliver ingen penge sat af til handelslivet. Det skal vi bl.a. snakke om på tirsdag,” siger han.

Erhvervsrådet går ind for samarbejde

Laila Carlsen, der er konstitueret erhvervsdirektør i Kalundborgegnens Erhvervsråd er enig i, at samarbejde er vejen frem.

”Jeg synes, at det er en spændende proces, der er i gang - at man netop sammentænker nogle ting. Alt, hvad der hedder tættere samarbejde, hvor vi løfter i flok, giver god mening,” siger hun.

Mere vil hun dog ikke umiddelbart udtale sig om emnet på nuværende tidspunkt.

Borgmester for Kalundborg Kommune, Martin Damm, kommer og deltager i debatten til generalforsamlingen på tirsdag.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0