AnnonceLuk annonce
Hæder til det lokale Marinehjemmeværn

19-04-2019

Et kik i komandocentralen på Holger Danske, der er spækket med avanceret udstyr. Foto: Jens Nielsen

Marinehjemmeværnets flotille 251 i Kalundborg er blevet kåret som årets flotille.

I Kalundborg er der 60 frivillige i Marinehjemmeværnets flotille 251. Flotille er et spansk ord for en sømilitær enhed, og i centrum for det hele er Holger Danske, et marinefartøj af 900 klassen, der har sin faste plads i Østhavnen i Kalundborg. Marinehjemmeværnet er en frivillig, maritim beredskabsorganisation, der støtter Søværnet og det danske samfund.

Hvert år konkurrerer de i alt 30 flotiller, der i Danmark, om at blive årets bedste. I år fik Kalundborgs flotille 251 pokalen med hjem.
”Det er vi selvfølgelig meget glade og stolte over,” siger flotillechef Peter Christiansen, der, sammen med næstkommanderende Flemming Buch, fik overrakt vandrepokalen ved den årlige ledelseskonference i Kolding af marinehjemmeværnets chef, Kommandør Henrik Holck Rasmussen.

Klap på skulderen
 ”Det er et særdeles godt klap på skulderen at få. Marinehjemmeværnets chef har personligt inspiceret flotillen og sejlet med os et par gange,” fortæller flotillechefen, der kan se tilbage på nogle vanskelige år, hvor det var svært at skaffe folk.
Nu råder man over tre besætninger til Holger Danske, og Kalundborg er med i SAR, Search and Rescue beredskabet, hvor man med en times varsel kan sejle ud og deltage i redningsaktioner eller deltage i bekæmpelse af olieforurening til søs.

I begrundelsen for at kåre Kalundborg til årets flotille indgår blandt andet en anerkendelse af at der arbejdes med at skabe et godt kammeratskab og en social sammenhæng på tværs af besætningerne, og at der hersker en god ånd og stemning og en ledelsesstil, som er medvirkende til, at nytilkomne gaster føler sig velkomne og værdsat. Og faktisk har der i den senere tid været en nettotilgang i medlemstallet.

Alle er velkomne

Alle er velkomne til at søge ind som frivillig i marinehjemmeværnet, forklarer Peter Christiansen. Man kan for eksempel komme med på en aftentur og se, hvad det hele går ud på. Der er mange funktioner om bord, så der er noget for enhver, og er man absolut ikke til sejlads men elsker alligevel søens folk, så er der også en del jobs i land.

Man kan også kigge på forbi, når der den første tirsdag i måneden holdes flotilleaften i lokalerne på Banegårdspladsen 1. første sal.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0