AnnonceLuk annonce
Gratis rådgivning til børn og unge i Kalundborg

03-09-2020

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Headspace er en frivillig organisation, der tilbyder gratis rådgivning til børn og unge i alderen 12-29 år. Headspace samarbejder med kommuner og regioner, og gør brug af kommunalt og regionalt fremskudte medarbejdere i deres tilbud. I Kalundborg Kommune har seks enheder nu indgået et samarbejde om, at få Headspace til byen. 

Kalundborg Kommune vil gerne sætte fokus på de unge borgere i kommunen, og deres velbefindende og trivsel, og vil derfor gerne øge indsatsen for at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden, øge antallet af unge, der gennemfører ungdomsuddannelser, og forbedre den mentale sundhed for børn og unge i kommunen. Samtidig er det en af Kalundborg Kommunes visioner, at der skal være et større samarbejde mellem de kommunale og den civile/frivillige sektor.

Der er derfor indgået et samarbejde mellem seks enheder for at få Headspace til Kalundborg, da de er en frivillig organisation, der arbejder med at vejlede, rådgive og støtte børn og unge mennesker, der oplever udfordringer i livet. De seks enheder, der har indgået samarbejde for at få Headspace til byen, er: Børn, Læring og Uddannelse; Voksenspecialenheden; Socialpsykiatri og Misbrug; Jobcentret, Kultur og Fritid og Fagcenter Børn og Familie.

Ole Glahn, der er formand for Kultur & Fritidsudvalget, er ikke i tvivl om, at samarbejdet og projektet er en god idé: ”Det er et fantastisk godt projekt. Vi er jo, i Kalundborg Kommune, desværre i den situation, at mange unge har svære vilkår i deres barndom samt ungdom, og her er et projekt, hvor det ikke blot er det kommunale system, men også frivillige og andre i samarbejde med kommune – og det er et  godt eksempel på symbiose,”siger han.

Hvad er Headspace

Headspace er et gratis og anonymt rådgivningstilbud målrettet børn og unge i alderen 12-29 år. Under mottoet ”nogen at tale med” er Headspace et tilbud på de unges præmisser, hvor unge både kan lave en aftale på forhånd, komme direkte ind fra gaden, SMS’e eller chatte med en af Headspaces ungerådgivere.

En af de vigtige opgaver i arbejdet med unge mennesker, er det forebyggende arbejde, hvad enten, der er tale om de unges privat-, uddannelses- eller arbejdsliv. De unge skal mødes, hvor de er, inden deres udfordringer hober sig op. Jo længere tid der går, før de unge får den hjælp, de har brug for, jo vanskeligere er deres livssituation med negative konsekvenser for deres psykiske velvære, deres uddannelsessituation og deres mulighed for at komme ind på, og forblive på arbejdsmarkedet.

Headspace har modtaget satspuljemidler, og der er derfor blevet udarbejdet en evaluering af Rambøll på vegne af Sundheds- og Ældreministeriet. I denne evaluering fremgår det, at de unge føler sig set, hørt og mødt i Headspace, og at de unge samtidig udtrykker at deres tilfredshed med livet, og deres trivsel er steget, og at deres følelse af ensomhed er mindsket.

Man foreslår Kalundborg Hallerne, som den ideelle lokation for Headspace, da stedet er tæt på ungdomsuddannelserne, tæt på fritidsaktivitetsorganisationer, tæt på bylivet, og tæt på offentlig transport, hvilket betyder at det er et nemt tilgængeligt sted for unge fra hele kommunen, og ikke kun fra byen.

Klar i februar 2021

Det forventes at kontrakten med Headspace underskrives den 1. november 2020, og at selve tilbuddet vil være klar til at kunne modtage de unge den 1. februar 2021. Det vil koste 750.000 kr. årligt at få Headspace til Kalundborg. For at nedbringe udgiften, er det aftalt, at Headspace søger fondsmidler, hvilket betyder at Kalundborg Kommunes udgift vil være 550.000 kr. 


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0