AnnonceLuk annonce
Håber på bred opbakning til nyt Lokalråd

11-03-2017

En gruppe borgere vil have Gørlev mere på landkortet, derfor etableres der et Lokalråd, der er stiftende generalforsamling i næste uge.

Gruppen bag stiftelsen af det nye Lokalråd håber, der kommer rigtig mange mennesker og dermed en bred folkelig opbakning til lokalrådets fremtidige arbejde. Ifølge det kommende lokalråd, er der rigtig meget arbejde at tage fat på. Gørlev og omegns Lokalråd afholder stiftende generalforsamling den 15. marts kl. 19:00 i Forsamlingshuset Enigheden i Gørlev.

Gørlev og omegn skal prioriteres af politikerne

Gørlev er ikke blevet prioriteret af politikerne de sidste 10 år. Der er ikke blevet investeret i, at gøre byen og området til et mere attraktivt sted at bosætte sig, og det på trods af, at kommunen har udpeget Gørlev, som særligt bosætningsområde. At have et godt og aktivt bibliotek er bare ikke nok.” udtaler Jonas Henriksen. Til den stiftende generalforsamling er Jonas Henriksen indstillet til posten som formand for bestyrelsen.

Lokalråd vil styrke sammenholdet

Borgerne i Gørlev og omegn er ikke stolte af det sted de bor - der er ingen fællesskabsfølelse. Jeg tror mange har givet op i forhold til politikerne – de har mistet troen på, at Gørlev og omegn nogensinde bliver en egentlig prioritet.” fortæller Jonas og fortsætter, ”Vi vil forsøge at etablere et lokalråd, som borgerne kan stå sammen om og hvor vi i fællesskab, skal sætte fokus på de muligheder byen og området allerede tilbyder og lægge planer for, hvordan vi kan udvikle det fremadrettet i samarbejde med kommunen.”.

Et område med muligheder

Gørlev og omegn har et meget aktivt foreningsliv. Der er ubenyttede arealer midt i Gørlev og idrætsefterskolerne og de store sommerhusområder tiltrækker masser af besøgende. ”Der er virkelig gode muligheder for, at Gørlev kan blive vækstcenter for bosætning udenfor Kalundborg, for medarbejdere til de store virksomheder i bl.a. Kalundborg og Slagelse.” konstaterer Jonas Henriksen.

Gørlev Idrætsefterskole og Vestsjællands Idrætsefterskole, som begge har til huse i og ved Gørlev, har i flere år efterspurgt faciliteter, der kunne være medvirkende til at de til stadighed kunne tiltrække unge mennesker. For eksempel ville en svømmehal ikke kun støtte op om efterskolerne, det ville også gavne foreningslivet, skoler og daginstitutioner og ville kunne blive et lokalt mødested for alle aldersgrupper. Det ville kunne skabe en stærk social sammenhængskraft.

Lokalrådet har allerede taget fat i arbejdet

På trods af, at lokalrådet endnu ikke er stiftet, har gruppen bag allerede taget fat i nogle aktuelle og presserende opgaver. Blandt andet har lokalrådet lavet aftaler med en jysk ejendomsvirksomhed, der ejer arealer ved sukkerfabrikken, om tilladelse til opsætning af afspærringer i samarbejde med kommunen og politiet, for at stoppe hasarderet kørsel. De har også nedsat sig som Fibernetambassadør og håber på, at kunne få udbredt fibernet til hele området og dermed gøre det mere interessant at købe helårs- eller sommerhus.

Samarbejde er nødvendigt

Vi ønsker et stærkt samarbejde med Kalundborg Kommunes embedsværk og politikere. Vi skal gøre dem opmærksomme på de muligheder, der ligger i at udvikle Gørlev og omegn. Vi skal alle sammen være en del af løsningen,” fortæller Jonas Henriksen.

Kalundborg Kommunes (måske) yngste lokalråd

Vi har allerede samlet en gruppe mennesker, der er interesseret i at træde ind i den kommende bestyrelse for lokalrådet. Vi vil ikke stå i en situation, hvor vi er afhængige af, at fremmødte melder sig under fanerne før lokalrådet kan blive en realitet.” siger Jonas Henriksen.

Hvis de opstillede kandidater til bestyrelsen vælges, bliver Gørlev og omegns Lokalråd ikke kun det nyeste lokalråd i Kalundborg Kommune, men formentlig også det yngste. Med en gennemsnitsalder på kun 50 år, skiller de sig ud fra lokalråd over hele landet, som i mange tilfælde består af bestyrelsesmedlemmer i pensionsalderen.

Vi har samlet et stærkt hold, der er klar til at arbejde for at gøre Gørlev og omegn til et endnu bedre sted at bo og besøge. Så vi håber rigtig mange lokale borgere vil komme forbi Forsamlingshuset Enigheden på onsdag kl. 19.00-21.00 og give os opbakning og motivation til at gå i gang med arbejdet.” slutter Jonas Henriksen.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0