AnnonceLuk annonce
Gør noget for dit lokalområde

22-01-2019

kontakt@tv-kalundborg.dk

Med ’Få det fikset´ puljen giver Kalundborg Kommune borgerne i kommunen en unik chance for at gøre deres indflydelse gældende i deres eget, nære lokalområde. Kommunalbestyrelsen har afsat 14 mio. kr. i en ’Få det fikset-pulje’, som skal anvendes til, at borgerne i kommunens lokalområder og landdistrikter kan give deres nærområde et løft.

Under overskriften ’Få det fikset’ introducerer Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune et nyt projekt, der skal medvirke til at understøtte og styrke lokaldemokratiet. Alt i alt har de folkevalgte i kommunen afsat 14 mio. kr. over de næste tre år til at gennemføre lokale projekter, der kan skabe et synligt løft tæt på borgerne, og hvor det er borgerne, der selv bestemmer, hvordan midlerne skal anvendes, og hvordan processen skal forløbe.

Mulighederne er mange

”Midlerne kan bruges til en ny legeplads, forskønnelse af fællesområder, badebroer eller noget helt fjerde eller femte. Det er kun fantasien og lovgivningen, der sætter grænser. Udover de synlige forbedringer har det været vigtigt for os at skabe nogle rammer, hvor vores borgere får lov til selv at bestemme over både anvendelse af pengene og processen der fører til beslutningerne,” forklarer borgmester Martin Damm.

Puljen på de 14 mio. kr. er opdelt, så de 12 mio. kr. fordeles til 22 lokalområder, og 2 mio. kr. er reserveret til byer under 200 indbyggere og landdistrikter. I hvert af de 22 lokalområder begynder processen med et opstartsmøde, hvor borgmester Martin Damm nærmere redegør for tankerne bag ’Få det fikset’, og hvordan processen i øvrigt forløber. Opstartsmøderne foregår i perioden 31. januar til 10. april.

”I Kalundborg Kommune har vi en god tradition for, at de frivillige kan løfte mange opgaver og gerne i fællesskab, og vi har stor tiltro til borgerengagementet.  Hele kommunens udviklingsstrategi hviler på, at vi er gode til at samarbejde for bedre resultater, så vi glæder os til at se, hvor de forskellige projekter lander,” fastslår Martin Damm.

Pengene fordeles efter befolkningsgrundlaget i de enkelte områder. Se mere om ’Få det fikset-puljen’, tidsplanen for opstartsmøderne, og hvordan økonomien er fordelt på www.kalundborg.dk/fådetfiksetFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0