AnnonceLuk annonce
Godt 3 mio. kr. til Kalundborg

08-02-2021

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter projekt i Jobcenter Kalundborg med godt 3 mio. kr. Arkivfoto: Jens Nielsen. 

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kompetenceudvikling, mentorordninger og praktikforløb i virksomheder er vigtige elementer i to inklusions-projekter på Midt- og Vestsjælland, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter med 11 mio. kr., godt 3 mio. kr. går til Kalundborg. 

Udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet i Roskilde- og Kalundborg-området kan se frem til en hjælpende hånd fra to stærke inklusionsprojekter, der skal rulles ud i 2021 og 2022. I Kalundborg har projektet har til formål at afhjælpe rekrutteringsudfordringer blandt ca. 50 virksomheder i Kalundborg området, hvilket sker gennem optræning, indslusning og fastholdelse af udsatte borgere i virksomhederne. Jobcenter Kalundborg modtager kr. 3.195.380 til formålet.

Projekterne skal hjælpe over 100 udsatte borgere fra kanten af arbejdsmarkedet til varige jobs. Projekterne støttes med i alt 10,9 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ud af en samlet pulje på 47,7 mio. kr., der er finansieret af EU’s Socialfond og de decentrale erhvervsfremmemidler. Bestyrelsen har som noget nyt givet projekter, der arbejder med social inklusion, mulighed for at fokusere på at fastholde udsatte borgere, der allerede har været igennem et indslusningsforløb og under COVID-19-krisen er blevet særligt udsatte for ledighed.

Virksomhederne har en central rolle

I Kalundborg-projektet Plads til Flere har virksomhederne en helt central rolle. Omkring 50 virksomheder skal i projektet samarbejde med Jobcenter Kalundborg om at optræne, indsluse og fastholde udsatte borgere i inklusionsjob. Virksomhederne kommer fra detailhandelen, rengørings- og SOSU-området, transport og logistik samt industrien, og har generelt svært ved at rekruttere arbejdskraft. Målet er, at Kalundborg-projektet får 120 borgere i ressourceforløb, kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp ind i et indslusningsforløb, og 31 af dem skal ende i lønnet beskæftigelse, når projektet slutter om to år.

Fakta om bestyrelsens inklusionsindsats

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lancerede den 28. maj 2020 puljen ”På kanten af arbejdsmarkedet – Flere i job” med i alt 47,8 mio. kr., heraf 31,8 mio. kr fra EU’s Socialfond og 16 mio. kr. fra decentrale erhvervsfremmemidler. Puljen var målrettet en indsats for indslusning- og fastholdelsesforløb til arbejdsmarkedet samt socialøkonomiske virksomheder.

Bestyrelsen modtog 22 ansøgninger til puljen og besluttede på sit møde den 3. februar 2021 at give tilsagn om en samlet støtte på ca. 47,7 mio. kr. til følgende 8 projekter (ansøger i parentes):

  • Virksomhedsøvebaner - på vej i fleksjob (Aarhus kommune, Center for Fleksjob og Særlige Virksomhedsindsatser) – ca. 4 mio. kr.
  • Jobsporet (Jobcenter Ikast-Brande) – ca. 2,9 mio. kr.
  • Rummelig Genstart (Projekter iMidt) – ca. 10 mio. kr.
  • VirksomhedsPorten - Porten til Arbejdsmarkedet i Region Syddanmark (Tietgenskolen) – ca. 6 mio. kr.
  • Rekruttering og vækst gennem inklusion af borgere fra kanten (Jobcenter - Jobservice Uddannelseshuset (Esbjerg Kommune) – ca. 5,5 mio. kr.
  • Plads til Flere (Kalundborg Kommune, Jobcenter Kalundborg) – ca. 3,2 mio. kr.
  • Varig tilknytning til arbejdsmarkedet (Coro Co-Lab Roskilde) – ca. 7,7 mio. kr.
  • JobStyrke i Nord (CABI, Center for Aktiv Beskæftigelses Indsats) – ca. 8,2 mio. kr.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0