AnnonceLuk annonce
Gode idéer om bevægelse og fællesskab ønskes

09-03-2021

Kalundborg Kommune inviterer alle interesserede til at komme med idéer til, hvordan man får mere bevægelse ind i hverdagen. Det sker som led i kommunens arbejde med at blive ’Bevæg dig for livet visionskommune’. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Ligger man inde med gode idéer om, hvordan man skaber mere bevægelse og fællesskab i Kalundborg Kommune, hilser kommunen disse velkomne. 

Kalundborg Kommune inviterer alle interesserede til at komme med idéer til, hvordan man får mere bevægelse ind i hverdagen. Det sker som led i kommunens arbejde med at blive ’Bevæg dig for livet visionskommune’.

Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. Det er ambitionen bag DGI og DIF’s vision ”Bevæg dig for livet”, der med Kalundborg Kommune, som en af 25 visionskommuner, skal få endnu flere til at bevæge sig i hverdagen. Helt konkret betyder det, at der nu skal arbejdes på, at flere skal have en aktiv hverdag og gerne i fællesskab med andre.

Vi skal have alle med

Men hvordan øger man aktivitetsniveauet i Kalundborg Kommune, og hvordan får man motiveret dem, som i forvejen ikke bevæger sig meget til at tage det første skridt?

Det spørger Kalundborg Kommune borgere, idræts- og sociale foreninger, erhvervsliv og alle andre med interesse for mere bevægelse om på en digital workshop onsdag aften den 17. marts. Her inviteres alle til at komme med egne erfaringer og gode input til at skabe mere bevægelse blandt kommunens borgere.

”Vi ved fra Sundhedsprofilundersøgelsen, at en meget høj andel af borgerne i Kalundborg Kommune vurderer deres egne motionsvaner som dårlige, og at de samtidig ønsker at være mere fysisk aktive. Ved at indgå i Bevæg dig for livet partnerskabet får vi rigtig gode forudsætninger for at understøtte mere bevægelse i hverdagen for borgerne i Kalundborg Kommune. Men hvis vi skal lykkes med målsætningen i Bevæg dig for livet projektet, er det afgørende, at vi også får involveret borgere, de sociale foreninger, idrætslivet, erhvervslivet, ja kort sagt alle med interesse, i processen. Derfor håber vi også, at mange vil benytte sig af muligheden for at deltage i workshoppen,” siger borgmester Martin Damm (V).

Kræver fælles indsats 

Det kræver en fælles indsats, at Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation, og der er mange mulige aktører i spil. Frivillige, virksomheder, sociale foreninger, idrætsforeninger, ildsjæle og sundhedsprofessionelle er blot nogle af de mange, der kan spille en rolle.

”Når vi er sammen om at finde på de gode idéer, der kan blive vejen til et aktivt liv, så sker der noget helt specielt. Jeg vil derfor gerne opfordre alle til at bidrage med store og små ideer til Bevæg dig for livet i Kalundborg Kommune – uanset erfaringer med idrætten. Der er fantastiske idrætsforeninger i kommunen, og nu har vi chancen for at få endnu flere med i processen. Hvis alle får deres gode ideer på bordet, kan vi sammen skabe en bevægelse, der bliver relevant for mange flere mennesker i kommunen,” siger Bruno L. Hansen, der er formand i DGI Midt- og Vestsjælland.

Workshoppen afholdes onsdag den 17. marts 2021 kl.17.00-19.00. Workshoppen afholdes digitalt via Microsoft Teams, og du vil modtage et link til afholdelsen via din mail, inden mødet afholdes. Tilmeld dig på www.kalundborg.nemtilmeld.dk/345/ senest mandag den 15. marts 2021. Her må du også gerne skrive, om du deltager som foreningsmedlem, frivillig, borger eller andet. 

Bevæg dig for livet

Bevæg dig for livet er et landsdækkende partnerskabsprojekt med DGI (Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger) og DIF (Dansk Idræts Forbund) støttet af Nordea-fonden og Trygfonden. Det landsdækkende mål er, at 75 pct. af danskerne skal være idrætsaktive i år 2025 – og 50 pct. af danskerne skal være medlemmer af idrætsforeningerne.  

Kalundborg Kommune vil være med til at løfte denne målsætning. Kommunen er derfor blevet udpeget til at indgå i et aftaleforløb med DGI og DIF, for at blive en af de i alt 25 visionskommuner for projektet ’Bevæg dig for livet’.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0