AnnonceLuk annonce
Genopretning.

01-11-2019

Læserbrev: Genopretning!

Ikke et ord om blå bloks budgetaftale – det skal der nok komme fokus på til 2. behandlingen. Socialdemokratiet vil en anden retning – genopretning!  Der er nok at tage fat på. 

I Kalundborg har vi flere alvorlige problemer, som vi sammen skal gøre noget ved. Et problem som er stigende og som kræver handling og ikke mindst investeringer – det er børne- og ungeområdet.

Socialdemokratiet i Kalundborg kommune vil investere i, at markant flere af vores unge får mulighed for og får en ungdomsuddannelse, at de får et liv, der indeholder valg og muligheder, som mange andre unge. 

Vi vil arbejde for, at flere af vores unge i kommunen bliver selvforsørgende, og selv oplever at være en aktiv del af vores kommune. Vi skal have stoppet tilgangen af unge, der ikke kommer videre efter ”endt folkeskole”. Det vil vi gøre noget ved! Vi vil en folkeskole hvor både faglighed og blik for dem, der skal støttes, får det rette fokus. Vi vil investere markant i vores folkeskoler. Vi skal indenfor en kortere årrække, opleve et markant løft i unge, der har karakterer der giver adgang til ungdomsuddannelserne. 

Socialdemokratiet i Kalundborg kommune vil over en længere periode investere massivt i den måde vi driver børneinstitutioner på. Vi vil have bedre normeringer i daginstitutionerne og have fokus på, at støtte børn og familier bedre, så langt flere får en god start på livet. Socialdemokratiet vil gøre vores til, at samle alle gode kræfter, der vil være med i en lokal/kommunal genopretning af vores børn og unges muligheder. Vi tænker på borgerne, på børnene, på forældrene. På vores kommune, vores fælles fremtid. 

Der skal investeringer til. To-lærer ordninger i de små klasser og intelligent inklusionsindsats er en start. Vi skal ikke spare på inklusion. Vi håber, at hele Kommunalbestyrelsen vil være med til at løfte den store opgave, for det er i fællesskab vi løfter bedst. Vi håber lige nu desværre forgæves. For lige nu kører flertallet i Kommunalbestyrelsen solo. Det er meget beklageligt for udviklingen i Kalundborg Kommune.

Formand og næstformand for Socialdemokratiet i Kalundborg Kommune,

Tina Beck Nilsson og Esben Hansen Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0