AnnonceLuk annonce
Gammelt skib dukket frem i udgravning

05-11-2020

Af Jens Nielsen

Kalundborg Forsyning udskifter indløbsledningen og de tilhørende indløbspumper til Kalundborg Renseanlæg på Dokhavnsvej. Nu har entreprenøren fundet resterne af et gammelt skib.

Museumsfolk mener, at flere træstykker som er fundet i jorden på Dokhavnsvej i Kalundborg, kan være rester af et gammelt skib.

Kalundborg Forsyning er lige nu i gang med et større gravearbejde på Sydhavnsvej og Dokhavnsvej i Kalundborg, hvor indløbsledninger fra industrispildevand og by-spildevand bliver udskiftet, og i den forbindelse bliver der gravet flere store huller i forbindelse med arbejdet.

”I forbindelse med gravearbejdet er entreprenøren stødt på flere store træstykker, og derfor har vi taget kontakt til museet, som har været forbi for at kikke på træstykkerne,” fortæller projektleder Torben Nielsen fra Kalundborg Forsyning, og fortsætter,

”I følge museets folk så har den gamle strandbred gået lige der hvor træstykkerne er fundet, og de vurderer, at der måske kan være tale om et skib helt tilbage fra vikingetiden.”

Måske findes der et større skib i jorden lige uden for Kalundborg Forsyning, men det finder museumsfolkene ud af når gravearbejdet gennemoptages når afstivningen af det store hul fjernes.

Imens graves der videre andre steder i det store projekt, som forventes at være færdigt til marts næste år.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0