AnnonceLuk annonce
Galloway kvæg sættes ud på Gisseløre

15-01-2019

Det yderste af Gisseløretangen er ved at blive hegnet ind og inden længe sættes der Galloway kvæg ud på området. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Det yderste af Gisseløretangen er ved at blive hegnet ind, og inden længe sættes der fem Galloway kvæg ud på det store areal. Det sker som led i naturpleje af området.

Kalundborg Kommune er i gang med at iværksætte en plejeplan for det fredede areal på Gisseløretangen, og bl.a. er området fra radiostationen og næsten til det yderste af tangen, ved at blive hegnet ind, her skal nemlig udsættes Galloway kvæg som skal stå for naturplejen.

Målet med plejen er at fremme den karakteristiske flora og fauna som findes på Gisseløretange. Ligeledes er det hensigten at sikre en kontinuerlig pleje af området, så dets tilstand kan bevares.

Afgræsning af arealet vil virke begunstigende på den karakteristiske og sjældne flora, der præger strandengen., står der i det materiale som Teknik og Miljøudvalget har godkendt.

”Området vil stadig være åbent for publikum som kan færdes på de trampestier som findes, og der etableres låger så publikum kan komme ind i området, lige som der opsættes skilte med informationer om flora og fauna samt om selve fredingen,” fortæller Sara Andersen fra Team Natur og Miljø i Kalundborg Kommune.

Når indhegningen er færdig og der er etableret vandpost til dyrene, vil der blive udsat fem Galloway kvæg på det store areal.

Kalundborg Kommune har lavet en aftale med Tommy Pedersen, Vollerup, som har andre aftaler med kommunen om netop naturpleje med Galloway kvæg.

”Jeg kan godt lide sådan nogle projekter hvor naturen kommer nærmere til borgerne, og hvor naturen den plejes. Og her vil man helt inde fra Kalundborg kunne se at der går dyr ude på tangen, og det skal være med til at gøre både landbruget og dyrene nærværende for byboerne,” fortæller Tommy Pedersen.

De fem Galloway kvæg sættes ud omkring 1. marts, hvor de lovligt kan gå udendørs uden at der er bygget et skur til dyrene, men hvis Kalundborg Kommune kan få godkendt et skur hos fredningsmyndighederne, er det planen at kvæget skal gå ude hele året.Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0