AnnonceLuk annonce
Svømmehal: Frustration over det lange forløb

19-04-2021

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.k

Kalundborg Kommune har i et år vidst, at Kalundborg Svømmehal skal renoveres snarest. De har haft to rådgivere til at se på sagen, som begge har ladet kommunen vide, at det ikke kan vente længe på sig mht. at komme i gang med renoveringen, og alligevel har kommunen først ansøgt om tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen (da der er tale om en fredet bygning) slut marts 2021 til trods for, at svømmehallen netop har været lukket ned i godt fire måneder grundet COVID-19. 

Lone Himmelstrup, chef for Vej, Ejendom og Affald i Kalundborg Kommune, har tidligere udtalt til TV-Kalundborg, at man afventer svar fra Slots- og Kulturstyrelsen, førend man kan gå i gang med renovering af Kalundborg Svømmehal, da de skal godkende byggeprojektet, fordi svømmehallen ligger i en fredet bygning. Hun har ligeledes tidligere fortalt, at to forskellige rådgivere har vurderet, at renoveringen skal foregå snarest samt, at kommunen har rykket styrelsen nogle gange. Men ifølge Julie Fallon fra Slots- og Kulturstyrelsen er ansøgningen om tilladelse til at renovere Kalundborg Svømmehal dog først modtaget den 17. marts 2021, og der er eftersendt detaljetegninger, der dog ikke er blevet efterspurgt den 7. april. Altså et år efter, at den første rådgiver har tilkendegivet over for kommunen, at det tilrådes, at renoveringen skal laves inden for et år. Julie Fallon fortæller endvidere, at Kalundborg Kommune har rykket for svar, men at de behandler alle sager i den rækkefølge, de er kommet ind, og selvfølgelig gør det hurtigst muligt. At det hedder op til tre måneder, betyder ikke, at det tager tre måneder, fortæller hun.

Frustrationen er tydelig hos foreningerne

At kommunen først har søgt om byggetilladelse så sent i forløbet, undrer både Erik Lorin Rasmussen, der er formand for Kalundborg Svømmeklub samt Jan Sonne, der er formand for Kalundborg Firmasport, da svømmehallen skal være lukket ned i minimum tre måneder, og muligvis i fem måneder, til stor gene for alle brugere af Kalundborg Svømmehal. Noget man, med stor fordel, kunne have gjort under COVID-19 nedlukningen, hvis altså man havde været hurtigere i gang, herunder at have søgt byggetilladelsen tidligere, mener foreningerne.

”Tilstanden er så ringe, at det skal gøres noget inden for et år. Det var, hvad vi blev fortalt, at kommunen havde fået besked på fra den første rådgiver i marts 2020, på det informationsmøde, som vi var til den 18. marts 2021. Jeg undrede mig derfor over, at vi på daværende tidspunkt, altså et år efter, stadig sad i en situation, hvor man ikke var kommet videre. Vi fik af vide, at det hele var søgt, og at der var styr på tingene, men ansøgningen blev åbenbart først sendt af sted dagen inden mødet med os efter, hvad jeg har læst mig frem til i medierne. Jeg kunne ønske mig, at vi i foreningerne fik bedre information om, hvad det er, der foregår,” siger Erik Lorin Rasmussen, og fortsætter: ”Vi fik fx af vide, at projektet ville tage 12-13 uger, men nu læser jeg fem måneder. Jeg er da bekymret for, at kommunens børn ikke lærer at svømme, og ligeså er det selvfølgelig problematisk for alle, der benytter svømmehallen, at den skal lukke ned endnu engang. Jeg er virkelig dybt forundret over, hvor langsomt det går, og jeg hiver nu fat i nogle politikere for at høre, hvad der foregår. Det gør jeg bl.a., fordi jeg er bekymret for vores svømmeklub. Forældrene har lige oplevet i to sæsoner, at de ikke får, hvad de har betalt for, og nu skal svømmehallen altså lukke ned igen i måske fem måneder.”

Jan Sonne, der er formand for svømmeudvalget og bestyrelsesmedlem i Kalundborg Firmasport er ligeledes træt af, at der skal gå så lang tid med at komme i gang, og at man ikke får nok information fra kommunen: ”Man har siden foråret sidste år vidst, at svømmehallen skulle renoveres, og ansøgningen er først sendt af sted et helt år senere. Jeg forstår simpelthen ikke, at det skal gå så langsomt. Vi får ikke meget af vide, og det er frustrerende ikke at vide, hvad der sker så længe. Det her er tarveligt over for idrætten,” siger han.

Politiker undrer sig

Jakob Beck Jensen (V), formand for Teknik & Miljøudvalget, vil nu spørge ind til, hvorfor ansøgningen til styrelsen er sendt så sent i forløbet. Han vil ligeledes sætte punktet på til gensidig orientering, så alle i Teknik- & Miljøudvalget bliver informeret herom.

”Man kan selvfølgelig godt begå fejl, men det lyder mærkeligt, at der først er blevet søgt et år efter, at man har haft rådgiver ude, og fået af vide, at det skal laves inden for et år. Det vigtigste er jo, at man har søgt Slots- og Kulturstyrelsen, så man ved, at man har tilladelsen, når man skal i gang, og når der nu alligevel har været lukket ned, havde det jo været ideelt at få det gjort under nedlukningen. Det er meget beklageligt,” siger han.

Michel van der Linden, teknik- og udviklingsdirektør ved Kalundborg Kommune, forklarer, hvorfor det har taget så lang tid for kommunen at søge tilladelse til byggeprojektet.

”Vi har haft en rådgiver på tilbage i marts 2020, som siger, at det skal laves inden for et års tid. Kommunalbestyrelsen finder pengene i oktober, og vi skal i gang. Men firmaet, der står for byggeprojektet, kan alligevel ikke gennemføre projektet, hvilket vi får besked om i 2021. Vi skal så ud og finde en ny mand til projektet, og det nye firma ændrer på tingene. Da det er en fredet bygning, er det heller ikke så ligetil at sende en ansøgning. Det andet firma kommer med nye forslag, og det hele er klar i marts, hvor det bliver sendt af sted til styrelsen. Vi vil gerne have grønt lys så hurtigt, som muligt, det her er selvfølgelig også irriterende for os, når så mange bruger svømmehallen. Vi er i dialog med de forskellige foreninger for at høre, hvad de helst vil – have det lavet så snart, som muligt eller vente lidt. Men da vi endnu ikke har den præcis tidsplan, kan vi ikke melde noget ud om, hvad vi præcis tilbyder. Men så snart vi ved mere, hører de også fra os,” fortæller han.

Kalundborg Kommunen har tidligere meldt ud, at Kalundborg Svømmehal skal renoveres for omkring 4 mio. kr., og at byggeprojektet vil tage omkring 12-13 uger. Den nye rådgiver har dog meddelt, at projektet nærmere vil tage fem måneder.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0