AnnonceLuk annonce
Frivilligindsats har genskabt gydeaktivitet på å-strækning

25-04-2021

Kalundborg Sportsfiskerforening, Den Sjællandske Grusbande under Fishing Zealand og Kalundborg Kommune har restaureret en del af Bregninge Å. Foto: Rune Hylby.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Sportsfiskerforening, Den Sjællandske Grusbande under Fishing Zealand og Kalundborg Kommune har restaureret en del af Bregninge Å i efteråret 2020. Det har resulteret i flere ørreder og en fremragende gydeaktivitet i Bregninge Å.

En halv kilometer lang strækning af Bregninge Å blev restaureret ved udlægning af skjulesten og gydegrus tilbage i efteråret 2020. Denne indsats blev foretaget af frivillige fra Kalundborg Sportsfiskerforening, Den Sjællandske Grusbande og Kalundborg Kommune. Indsatsen har skabt en større gydeaktivitet i åen, da der tidligere har manglet steder, hvor ørreder kan gyde deres æg. I vinteren 2020/2021 har havørreder trukket op i vandløbet og spredt deres æg i gruset på de nyanlagte gydebanker. I løbet af 2021 forventes det, at der vil være flere ørreder, der trækker ud til havet og forhåbentlig giver flere fangster langs de vestsjællandske kyster. Med andre ord har projektet været en stor succes, der er til glæde for naturen og dem, der benytter den.

”Jeg er imponeret over den energi, de frivillige har lagt i arbejdet både på dagen, det blev udført, men også løbende i ansøgningsprocessen fra ide til tilladelse. Det er skønt, at der er frivillige, der vil være med til at passe på naturen og skabe bedre forhold for dyr,” fortæller Allan Ambrosius Kristensen, biolog i Kalundborg Kommune.

En god økologisk tilstand skal skabes i flere vandløb

Alle kommuner er forpligtet til at opnå en god økologisk tilstand i de fleste vandløb. Kalundborg Kommune vil derfor opstarte og deltage i flere lignende projekter med henblik på at forbedre tilstanden i kommunens vandløb.

”Kalundborg Kommune vil fremadrettet indgå i samarbejde med sportsfiskerforeningerne, Fishing Zealand og andre interessenter omkring restaureringsprojekter, som kan gavne tilstanden i vores vandløb for fisk, smådyr og planter. I øjeblikket er der forskellige projekter på tegnebrættet, som gerne skulle resultere i flere restaurerede strækninger i vandløbene i Kalundborg Kommune fremover,” siger Allan Ambrosius Kristensen.

Fishing Zealand er et samarbejdsprojekt

Fishing Zealand er et projekt, som består af flere forskellige samarbejdspartnere. Det er blandt andet Danmarks Sportsfiskerforbund, frivillige lystfiskere, Kalundborg Kommune og andre kommuner. Disse partnere arbejder sammen om at udvikle bæredygtigt lystfiskeri og forbedre fiskemulighederne i hele regionen. I Kalundborg Kommune er det besluttet at betale medlemskab af Fishing Zealand, fordi kommunen ønsker at tage et aktivt skridt for at styrke arbejdet med at forbedre vandløbene og udbrede kendskabet ved fiskeriet. Projektet er til gavn for lystfiskerturismen, den lokale erhvervsvækst, miljøet og lystfiskerne.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0