AnnonceLuk annonce
Fremtidssikring af spildevand

16-12-2016

Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard

I det nye forslag til en spildevandsplan for år 2017-2027 udpeger Kalundborg Kommune i samarbejde med Kalundborg Forsyning A/S en række indsatser, hvor kloaknettet enten skal ændres eller udbygges.

Indsatserne i den nye spildevandsplan skal medvirke til at fremtidssikre kommunens spildevandshåndtering, og de falder inden for fem hovedtemaer:

  • Badestrande
  • Vandløb og søer
  • Forsyningssikkerhed og gode kloakker
  • Regn og klima

  • Mest miljø for pengene

Desuden giver planen en status på spildevandsområdet, og indeholder en samlet oversigt over planlagte aktiviteter, investeringer og strategier på spildevandsområdet i Kalundborg Kommune.


Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. september 2016 at sende planen i høring i 9 uger. Indtil den 14. februar 2017 kan man derfor indsende sit høringssvar til kommunen.

Den enkelte borger kan se om spildevandsplanen kommer til at berøre dem, ved at søge efter en specifik adresse her: https://www.kalundborg.dk/Borger/Veje-_teknik_og_miljø/Vand/Spildevandsplan_2017- 2027_i_høring.aspx

Informationsmøde

Der afholdes et offentligt informationsmøde, hvor man kan høre mere om planforslaget og stille spørgsmål. Det foregår den 17. januar 2017 kl. 19.00 - 20.00 i Hvidebækhallen.

Den endelige beslutning om de konkrete spildevandsløsninger vil dog først blive taget, når borgere og virksomheder har haft mulighed for at blive hørt. Når spildevandsplanen er vedtaget i sin endelige form, vil den blive efterfulgt af en række borgermøder i de områder, hvor der sker ændringer i kloakforholdene.Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0