AnnonceLuk annonce
Fremtidens 10. klasse bør diskuteres grundigt.

04-02-2019

Læserbrev:

Fremtidens 10. klasse bør diskuteres grundigt.

Hos Kalundborg Lærerkreds er vi dybt forbløffede over at se et beslutningspunkt på dagsordenen til B&F i næste uge. I punktet lægges der op til, at udvalget skal tage en principbeslutning om at flytte 10. klasse fra skoleåret 20/21. Vi ser flere problemstillinger i det forslag:

For det første: Vi mener overhovedet ikke, at sagens bilag (1 stk.) i tilstrækkelig grad belyser muligheder, fakta og forskellige synsvinkler, som vel altid bør ligge til grund for en beslutning. Hvad siger 10.klassecenteret? Hvad siger gymnasierne? Hvad er der forsøgt i andre kommuner og med hvilket resultat?

For det andet virker det bagvendt at ville tage en principbeslutning uden at have taget stilling til den lange række af spørgsmål, som er nævnt i sagsfremstillingen. Hvem skal drive det nye tilbud? Skal det være en del af folkeskolen? Hvad er snitfladen til Ungdomsskolen? Spørgsmål som efter vores opfattelse bør være afklarede FØR, der tages en beslutning.

Endelig er vi rystede over, at en personalegruppe igen skal læse på en udvalgsdagsorden, at deres arbejdsvilkår skal ændres helt fundamentalt. I sidste måned var det personalet på inklusionscentrene, der blev orienteret om kommende, grundlæggende forandringer af deres arbejdsvilkår ad den vej. Kalundborg Kommune MÅ kunne gøre det bedre og lære at tage sine medarbejdere med ind i beslutningsprocessen i rette tid.

Venlig hilsen
Lone Varming,
Næstformand i Kalundborg LærerkredsFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0