Fortsat problemer med biogasanlæg

Bioenergi A/S i Kalundborg har fortsat problemer med lugtgener. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaardgitte@tv-kalundborg.dk

Beboere på Lerchenborgvej og områderne omkring er stadig plaget af en meget grim lugt fra Kalundborg Bioenergi A/S, der har til huse på Asnæsvej tæt ved Lerchenborgvej. Folkene på biogasanlægget har i snart et år nu arbejdet på at løse problemerne, men den grimme lugt er der stadig. De mange borgere, der hver dag er plaget af lugtgener, føler ikke, at Kalundborg Kommune handler efter, at de er øverste myndighed og dermed har ansvaret for, at virksomheden overholder miljøgodkendelsen. Kalundborg Kommune siger selv, at tingene ikke er så enkle, og at de ikke bare kan lukke en virksomhed.

Det kommer selvfølgelig an på, hvad retning vinden blæser, hvorvidt beboerne i området af biogasanlægget, Bioenergi A/S er plaget af lugten fra anlægget, men er det ikke beboerne i området, der er generet af lugten, er det nogle andre alt efter vindretning. De har længe arbejdet hårdt for at løse lugtgenerne hos Bioenergi A/S, men successen er endnu ikke i hus, og borgerne i området er godt trætte af situationen, og mener ikke, at der bliver gjort nok.

Kommune kan ikke bare lukke en virksomhed

Michel van der Linden, der er teknik- og udviklingsdirektør ved Kalundborg Kommune, forklarer, at det ikke er så enkelt for en kommune at gribe ind, som nogle måske tror.

”Kommunen følger op på evt. anmeldelser enten fra virksomheder eller borgere. Anmeldelserne skal virksomheden forholde sig til, og handle på. Hvis det på et tidspunkt når et niveau, hvor virksomheden ikke kan handle tilfredsstillende, kan kommunen lave indskærpelser på bagrund af, at virksomheden ikke har overholdt miljøgodkendelserne i dette tillfælde. Reagerer virksomheden ikke tilfredsstillende på indskærpelserne, kan kommunen politianmelde dem, og det er ikke anderledes end i andre forhold, der ikke er i overensstemmelse med de tilladelser, der er givet. Mange tror, at kommunen bare kan lukke en virksomhed indtil tingene er i orden, men det kan vi altså ikke. Vi kan give indskærpelser, og så kan vi politianmelde,” siger Michel van der Linden.

Men beboerne, der er ramt af den grimme lugt, på stort set daglig basis, føler stadig ikke, at der bliver gjort noget ved problemerne - andet end at snakke, og de finder det foruroligende, at man ikke kan gøre mere end, hvad tilfældet er. 

”Det er foruroligende, at når man er øverste myndighed, og skal overholde en miljøgodkendelse, at man så ikke kan gøre andre ting, end at se på og eventuelt politianmelde virksomheden. I mine øjne burde kommunen kunne give dagsbøder og sætte deadlines, og holder man ikke de deadlines, koster det altså dagsbøder, eller man må på anden vis sanktionere. En politianmeldelse løser jo heller ikke problemet,. Men jeg må da indrømme, at når man hører, at en politianmeldelse er det eneste, at kommunen kan gøre, så er vi borgere jo også der, hvor vi tænker politianmeldelse,” siger Lars Kaster, der bor i området ved Biogasanlægget, og er talsmand for de mange borgere, der er berørt af lugtgenerne fra biogasanlægget.

Vi er ikke bange for at handle

Jakob Beck Jensen (V), formand for Miljø- og Teknikudvalget fortæller imidlertid, at man selvfølgelig stadig, fra politisk side mener, at miljøgodkendelse skal overholdes. Han har tidligere udtalt, at tilliden til, at virksomheden får løst problemerne, ligger på et meget lille sted, og han siger nu:

”Vi holder os ikke tilbage for at bruge indskærpelser og efterfølgende politianmeldelse, hvis det er det, der skal til for at virksomheden opfylder kravene til miljøgodkendelsen. Vi er i fuld gang, og det har vi været længe. Men man kommer ikke udenom, at det er vigtigt, at virksomheden spiller med, for selvfølgelig har virksomheden også en interesse i at få problemerne løst,” siger han. 

Del