Fortsat fokus på cykelstierne.

Læserbrev: 

Fortsat fokus på cykelstierne! 

På kommunalbestyrelsesmødet d. 25. november 2020 satte vi gang i arbejdet med en cykelstiforbindelse fra Kirke Helsinge til Drøsselbjerg. Det er altid godt at få gang i disse projekter - for vi har stadig lang vej før vi er en grøn og sikker cykelkommune.

Den pågældende cykelsti var ikke på den prioriterede liste i cykelstiplanen for 2016-2020, ligesom de øvrige besluttede cykelstier de seneste år, men den er dog stadig et fornuftigt valg.

 

Som det fremgår, så udløb kommunens cykelstiplan i 2020, så i SF er vores fokus på, at vi snarest får sat gang i en ny prioritering af arbejdet med at få etableret endnu flere cykelstier.

Og hvorfor ikke tænke stort når dette arbejde igangsættes? 

Lad os få øget trafiksikkerheden for de bløde trafikanter og få bundet kommunens større byer sammen af et net af cykelstier, som løber i det åbne land, uden at blive generet af biltrafik.

I SF synes vi det er et område der skal prioriteres yderligere i de kommende år, idet gode cykelstier giver en helt fantastisk merværdi for kommunen, fordi det giver

  • mere sikre skoleveje for kommunens skolebørn - som medfører øget sundhed og bedre indlæring for de børn der tager cyklen i skole
  • øget sundhed hvis vi kan få flere til at pendle til og fra arbejde på deres cykel
  • flere indtægter til kommunens butikker og servicevirksomheder, hvis vi kan profilere os som en kommune hvor det er vildt fedt at cykle - det kan vi ikke i dag!

For nylig viste nye beregninger fra Transport- og Boligministeriet, at hver gang en borger cykler en kilometer i stedet for at køre i bil, bus eller tog, sparer man samfundet otte kroner.

Samtidigt er der i den nye finanslovsaftale afsat midler til finansiering af cykelstier i kommunerne.

Så lad os da bare komme i gang! 

Thomas Malthesen Hiorth

kommunalbestyrelsesmedlem,

SF Kalundborg Azaleavej 22, 4470 Svebølle

Del