AnnonceLuk annonce
Fortæl, hvor det er utrygt at cykle

03-02-2019

Cyklister holder op med at cykle, når de føler sig utrygge. Nu kan man melde utrygge cykelstrækninger ind på Cyklistforbundets nye interaktive kort på www.cykelland.nu. Modelfoto.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

At der er flere steder i Kalundborg Kommune, hvor cyklisterne har dårlige kår, er vidst ingen hemmelighed, men Kalundborg er ikke det eneste sted i landet med de problemer, og Cyklistforbundet melder nu ud til alle cyklister, at de skal fortælle, hvor det er utrygt at cykle i deres lokalområde, så man kan få gjort noget ved det.

Findes der steder i lokalområdet, hvor det er utrygt at cykle? Det er de fleste cyklister over hele landet vidst enige om. Cyklistforbundet opfordrer derfor med udspillet cykelland.nu cyklister til at melde stederne ind på det nye interaktive kort cykelland.nu. Cyklistforbundet vil have fokus på problemerne, og have lokalpolitikerne ind over, da de mener, at det er et stort problem, at så mange lader cyklen stå pga. utryghed i trafikken. I Kalundborg har man i mange år råbt på flere og bedre cykelstier, ligesom der, fra borgernes side, er stor fokus på farlig skolevej, men desværre er der stadig mange steder, hvor det er et problem. Men nu kan man altså rapportere det på www.cykelland.nu 

Cyklister holder op med at cykle, når de føler sig utrygge. Nu kan man melde utrygge cykelstrækninger ind på Cyklistforbundets nye interaktive kort. Smattede cykelstier, der ikke bliver ryddet for sne og våde blade. Ingen cykelsti på strækninger, hvor bilerne må køre 90 km/t. Stor og tung trafik uden cykelsti. Biler skal forcere dobbeltrettet cykelsti uden fuldt stop. Trafikeret og smal vej med kun en cykelbane. Smalle cykelbaner langs stærkt trafikeret indfaldsvej med hurtigkørende biler og tung trafik. Ingen cykelsti, ingen belysning og stærk og tung trafik. 

Mange har allerede rapporteret

Foreløbigt har hundredevis af danskere fulgt op på Cyklistforbundets opfordring og indrapporteret utrygge cykelstrækninger på det nye interaktive kort.

”Danmark roser vi ofte os selv for vores stærke, danske cykelkultur. Men den er ikke kommet af sig selv. Og den forsvinder, hvis vi ikke passer på den. Vi skal handle nu, hvor færre og færre danskere cykler. Vi skal gøre det for vores egen, vores børns og klodens skyld,” siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam.

Går videre til lokalpolitikerne

Alle indrapporteringer vil senere på året blive taget videre til de relevante politikere. Initiativet er en del af Cyklistforbundets arbejde for cyklisters trafiksikkerhed.

Klaus Bondam håber, at mange vil hjælpe med at afdække utrygge cykelstrækninger i hele Danmark.

”Antallet af alvorlige ulykker i trafikken falder i disse år. Men kun for bilister. Vi ser ikke den samme udvikling i forhold til cyklister og fodgængeres trafiksikkerhed. Det er dybt bekymrende, og det skal vi selvfølgelig have gjort noget ved. Vi holder op med at cykler, når vi ikke føler os trygge. Vi cykler heller ikke, hvis ikke vi har gode og sikre cykelstier, der binder vores hverdag med uddannelse, job og hente børn i daginstitutionen ordentlig sammen. Vi opfordrer politikerne til sikre flere trygge cykelstier over hele landet,” siger Klaus Bondam.

Utryg skolevej er et stort problem

Det er en nylig undersøgelse fra Vejdirektoratet, der dokumenterer, at utryghed er en af hovedårsagerne, når cyklister holder op med at cykle. Samtidig er hver fjerde forældre ifølge Rådet for Sikker Trafik utryg ved at sende deres børn ud på skolevejene på egen hånd - bl.a. på grund af bilernes fart.

Afdækningen af utrygge cykelstrækninger er en del af Cyklistforbundets udspil cykelland.nu. Her opfordrer Cyklistforbundet Folketingets politikere til at gennemføre fire konkrete forslag, der skal få flere til at cykle – for eksempel give kommunerne lettere adgang til at indføre 30 km/t-zoner på udvalgte strækninger med mange cyklister og fodgængere.

Flere danskere på cykel vil forbedre vores sundhed. Det vil reducere den massive trængsel på vores veje. Og det vil hjælpe os med at sikre den nødvendige grønne omstilling af Danmark,” siger Klaus Bondam om udspillet. 

Også den tidligere klima- og energiminister samt EU-kommissær, Connie Hedegaard, bakker op om at bruge cyklen som løftestang til et sundere og mere bæredygtigt Danmark:

”Tænk, hvis alle cyklister en dag lod cyklen stå og tog bilen. Tænk engang: Længere køer, dårligere luft, højere CO2-udledning. Cyklisterne viser vej til en mere bæredygtig fremtid,” siger Connie Hedegaard.

Cyklistforbundets fire forslag i udspillet cykelland.dk:

  • Give kommunerne lettere adgang til at indføre 30 km/t-zoner på udvalgte strækninger med mange cyklister og fodgængere
  • Give 25.000 danskere tilskud til en elcykel
  • Give cykelpendlere en skattefordel i form at et særligt transportfradrag for at vælge cykel frem for bil
  • Oprette en national cykelpulje af anselig størrelse for at sikre flere og bedre cykelstier (2 kr. til cykelinfrastruktur for hver 100 kr., der går til bilinfrastruktur).

Vi har alle et ansvar for klimaet

”Der er ingen vej uden om. Vi er nødt til at finde de løsninger, som gør, at vi kan gennemføre en grøn omstilling af vores liv, hverdag og samfund. At cykle er både klimavenligt og sundt. Derfor skal vi samle os på tværs af politiske holdninger og sikre, at cyklen i fremtiden vil være en attraktiv transportform for flest mulige danskere,” siger Jesper Theilgaard, meteorolog og foredragsholder om klimaændringer.

Også Michael Svane, branchedirektør i DI er enig i, at flere skal benytte cyklen frem for bilen – også pga. af sundhedshensyn.

”Der er meget at vinde for danske virksomheder, hvis flere cykler. Vi har brug for sunde medarbejdere og veje med mindre trængsel. Som samfund spilder vi mindst tyve milliarder kroner hvert år på at sidde i kø på vejene. Cyklen skal hjælpe os. Det vil gavne folkesundheden, økonomien og skabe mere plads på vejene, hvis flere danskere vælger cyklen frem for bilen. Derfor skal vi have flyttet så mange bilister som muligt fra bil til cykel,” siger han.

Er man interesseret i at læse mere, kan man gå ind på www.Cykelland.nu Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0