AnnonceLuk annonce
Forsyning overtager vandværk

28-08-2020

1. januar 2021 overtager Kalundborg Forsyning Asmindrup Vandværk.

Kontakt@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Forsyning forventer at overtage Asmindrup Vandværk fra 1. januar 2021.

En beslutning, som har fået god opbakning i bestyrelsen i Asmindrup Vandværk, og også i bestyrelsen for Kalundborg Forsyning. Det fremadrettede arbejde er nu, at udarbejde overdragelseskontrakter, klarlægge stikledningsforpligtigelser og ejerskab af ledninger, opdimensionere den eksisterende nødforsyning til Asmindrups ledningsnet samt anmode Forsyningssekretariatet om tillæg som følge af fusionen.

”Hovedårsagen til, at vi nu kommer ind under Kalundborg Forsyning er, at vi har svært ved at finde kræfter både til bestyrelse og til det praktiske arbejde, og så vil vi selvfølgelig også gerne fremtidssikre Asmindrup Vandværk,” fortæller René Larsen, der er bestyrelsesmedlem i Asmindrup Vandværk.

Der er tale om et mindre vandværk med 54 forbrugere og en årlig distribution af vand på ca. 6.000 m3.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0