AnnonceLuk annonce
Foredrag med Ritt Bjerregaard

29-01-2020

Ritt Bjerregaard holder foredrag den 19. februar på Svebølle Kvik Bibliotek.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Onsdag den 19. februar holder Ritt Bjerregaard foredrag på Svebølle Kvik Bibliotek om bl.a. Danmarks - og egen forvandling - gennem det 20. århundrede.

Med udgangspunkt i sine erindringsbøger tegner Ritt Bjerregaard et tankevækkende portræt af sig selv og Danmarks forvandling gennem det 20. århundrede. Foredraget baserer hun på sine erindringsbøger, hvor den seneste ”Udenfor” udkom i 2019. Det bliver et underholdende og tankevækkende selvportræt, hvor Ritt Bjerregaard giver et billede af de seneste 70 års danmarkshistorie, som den store efterkrigsgeneration har oplevet den, og set den gennem et socialdemokratisk temperament. 

Ritt Bjerregaard fortæller blandt andet om, hvordan hendes generation op gennem 1960’erne og 1970’er havde en enestående mulighed for at præge det danske samfund. P-pillen er et eksempel herpå, idet den havde stor indflydelse på ændringerne i kønsrollemønstret samt ægteskabs – og familiemønstrene. Med omstillingen fra landbrugs- til industrisamfund og den økonomiske vækst i 60’erne blev de traditionelle klasseforskelle nedbrudt, hvilket gav plads for eksperimenter med nye normer.

Hvorfor blev hun egentlig aldrig statsminister?

Desuden vil Ritt Bjerregaard stille nogle provokerende spørgsmål til sig selv. Hvorfor blev hun aldrig statsminister? Her får publikum et svar, der både rummer selvindsigt og refleksioner over magtens væsen, og kvinders stilling i politik.  Hun fortæller levende om sin vej ind i politik, sin opvækst og sine personlige forudsætninger ud fra et køns- og klassemæssigt tidsperspektiv. Allerede helt fra begyndelsen var Ritt en utraditionel politiker, som var bevidst om, hvordan hun synes, tingene skulle gøres. Sammen med andre unge, nyvalgte socialdemokrater som Helle Degn, Karl Hjortnæs og Svend Auken dannede hun en “kaffeklub”- frem for at vente på optagelse i de allerede eksisterende. 

Allerede fra 1971 sad Ritt Bjerregaard i finansudvalget på trods af, at hun var nyvalgt. I 1973 blev hun undervisningsminister i Anker Jørgensens regering. Denne post havde hun – afbrudt af V-regeringen – indtil 1978. Senere blev hun socialminister fra 1979-1981. Selvom Ritt Bjerregaard havde været modstander af EU, ændrede hun holdning efter murens fald i 1989, og blev formand for Den Danske Europabevægelse i 1992. I 1995 blev hun udnævnt til miljøkommissær i EU. I 2000 blev Ritt Bjerregaard fødevareminister i Poul Nyrup Rasmussens regering, og siden blev denne post så fulgt af en stilling som overborgmester for København. 

Der er allerede godt gang i billetsalget på www.kalundborgbib.dk  Læs mere om biblioteksklubben og meld dig ind via www.kalundborgbib.dk/klub, det er ganske gratis. Der serveres i øvrigt kaffe/the og lidt sødt i pausen.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0