AnnonceLuk annonce
Forældre positive over skoleflytning

22-08-2019


Tirsdag aften var knap 100 mennesker samlet for at deltage i forældremøde for K10 på Allikelund Gymnasium i Kalundborg.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Tirsdag aften var knap 100 mennesker samlet for at deltage i forældremøde for K10 på Allikelund Gymnasium i Kalundborg for første gang.

Eleverne har nu gået i skole i lidt over en uge, og da rektor Karen Marie Christensen bød velkommen på mødet, var det med helt friske nyheder fra eleverne, idet hun selv havde spurgt dem alle i rektortimer, om de var kommet godt fra start på K10. Langt de fleste var meget glade for at være startet på K10, og mange af eleverne fremhævede, at det er fantastisk dejligt at opleve engagerede lærere, der har styr på tingene. Et andet plus, som flere påpegede var, at de følte sig godt tilpas på gymnasiet, og at de glædede sig til at deltage i fællestimer, ekskursioner og fredagsbar og meget mere, som er en naturlig del af lærings- og ungdomsmiljøet på Allikelund Gymnasium.K10 underviserne fortalte om alle de spændende fag, elever skal have og kan vælge imellem. På K10 skal alle modtage undervisning i fagene dansk, matematik og engelsk. Alle tre er prøvefag, og eleven skal op til skriftlig og mundtlig eksamen i alle tre fag til sommereksamen 2020. Eleverne har altså et år til at blive skrappe til at gå til seks eksamener. K10 har den fælles målsætning, at de karakterer, eleven har opnået i folkeskolens 9. klasses eksamen, gerne skal hæves med mindst en karakter. Afslutningsvis fortalte Sisse, som er UU-vejleder i Kalundborg Kommune, om brobygning, parathedsvurdering og kollektiv vejledning. 

Stemningen var god, og der var god snak i pausen. Flere talte også om den kommende studietur til Berlin i uge 48, og tidligere på dagen havde eleverne været i gang med at designe deres kommende studieturstrøje. Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0