AnnonceLuk annonce
For grådigt.

14-11-2017

Læserbrev:

For grådigt

På Kalundborg kommunes hjemmeside kan man se følgende referat fra mødet den 26. februar 2014:

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2000-2012 (KB 17.12.2008), ønsket at muliggøre udbygningen af en ny havn vest for Asnæs. Kommuneplantillæg nr. 25 er efterfølgende optaget i den senest vedtagne kommuneplan for 2013-2024.

Kalundborg Havn er nu klar til at igangsætte projektet, og ønsker i den forbindelse at indgå en kontrakt med Lerchenborg Gods om leje af arealer til etablering af havnen.

Selve anlæggelsen af havnen er tænkt opdelt i to faser, og lejekontrakten er udformet i over-ensstemmelse hermed. 1. fase omfatter et areal på 204.299 m2, og fase 2 omfatter 86.978 m2.

Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2014:

Kommunalbestyrelsen vedtog

- at det godkendes, at der indgås lejekontrakt med Lerchenborg Gods på de angivne vilkår

Nu kan vi i dagens udgave af Børsen læse:

Godsejer Christian greve Lerche-Lerchenborg har i hemmelighed indgået en jordlejeaftale med Kalundborg Havn, der sikrer ham og efterkommerne mere end en kvart mia. kr. over de næste 99 år, skriver Børsen.

Havnen er en såkaldt kommunal selvstyrehavn, og dermed hæfter Kalundborg Kommune for regningen, hvis havnen ikke er i stand til at betale. Havnen har lejet jorden, fordi godsejeren ikke har villet sælge.

Havnen skal bruges til containere, hvilket er en risikabel form for havneaktivitet. Derudover betaler havnen 100.000 kr. i årlig leje pr. hektar, skriver Børsen.

Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh siger:

»Jeg kan ikke erindre fortilfælde, hvor kommuner har påtaget sig så ugunstige og byrdefulde aftaler,« siger han til avisen.

»Hvis greven ikke har villet sælge og åbenbart har været så god til at forhandle, er det spørgsmålet, om man overhovedet skal lave sådan et projekt«.

Kalundborg Havn har ifølge Børsen ikke villet kommentere aftalen, da den er fortrolig. Godsejeren siger, at han ikke har villet sælge, fordi godset i forvejen har solgt en del jord.

Enhedslisten undersøger nu, om at få sagen genoptaget i Kommunalbestyrelsen. Det er en næsten grænseløs lukrativ aftale der er indgået. Enhedslisten stemte i 2014 for at undersøge om det bedre kunne betale sig at ekspropriere, men dette blev ikke vedtaget. I en tid hvor kommunernes økonomi er presset er det urimeligt at vi bruger pengene på grever og baroner, når vi samtidig har store udfordringer med børn, unge og ældre, som så kommer til at betale prisen.

Med venlig hilsen

Niels Erik Danielsen
KommunalbestyrelsesmedlemFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0