AnnonceLuk annonce
Folkeskolestrategi i høring

07-02-2021

Børn- og Familieudvalget har på deres møde den 3. februar 2021 besluttet at sende et udkast til den nye folkeskolestrategi i høring.

Udkastet til fremtidig fælles folkeskolestrategi er blevet skrevet på baggrund af en åben inddragelsesproces med fem workshops hen over efteråret 2020, samt en ekstern analyse af Kalundborg Kommunes folkeskoler. Der er udarbejdet en forklarende animationsvideo, som viser processen frem mod udarbejdelse af strategien.

Folkeskolestrategien er opbygget med et afsnit om hver af de fem kerneværdier fra Børne- og Ungepolitikken: Omsorg og tryghed, Trivsel og sundhed, Leg og læring, Udviklende fællesskaber og Uddannelse og klar til fremtiden. I hvert afsnit er der beskrevet en række temaer, som udspringer af de idéer og perspektiver, som deltagerne ved de fem workshops er kommet med.

Der afholdes et virtuelt høringsmøde, hvor direktør Michael Gravesen Kalundborg Kommune, vil fortælle mere om strategien og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Høringsmødet afholdes via Teams den 11. februar 2021 kl. 17.00-18.00 og alle høringsparter kan deltage via dette link: Klik her for at deltage i mødet

Fristen for aflevering af høringssvar til den nye folkeskolestrategi er onsdag den 10. marts 2021, oplyser Kalundborg Kommune.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0